El Govern Balear promourà la diversificació econòmica i la innovació

Es tracta de l’estratègia d’especialització intel·ligent que vol que nous sectors emergents com la industria cultural, les ciències del mar, la bio economia i d’altres puguin accedir a fons europeus.
L’aprovació d’aquest documenta que suposarà la inversió de 97 milions d’euros s’ha fet en la Mesa de Diàleg Social. La Presidenta Francina Armengol ha declarat que «Es volen obrir les possibilitats de recursos econòmics perquè facin de la innovació la seva forma de créixer i proporcionin major productivitat i competitivitat a Balears». Armengol ha recordat que aquest document havia estat aprovat inicialment al 2013 i és centrava exclusivament en el sector turístic.
El 46% dels sous a destinar fins al 2020 prové de fons europeus, un 40 de la Comunitat i el 14 restant d’aportacions que farà el sector privat.

About Author

Comments are closed.

background