TOP

El Govern balear rep més de 200.000 euros per l’enfonsament del Don Pedro

Concretament 204.000 euros en concepte d’indemnització de danys i perjudicis per l’enfonsament del vaixell d’Iscomar a la costa d’Eivissa l’11 de juliol de 2007.

Es cobreixen així les despeses que els serveis d’emergència varen realitzar per evitar la contaminació derivada de l’accident, tot i que cal mencionar que inicialment la comunitat autònoma reclamava més del doble de la quantitat obtinguda, 425.000 euros.

Compartir

PROGRAMES