TOP

El Govern central aprova per decret el REB

El Règim Especial de Balears (REB), segons l’executiu de Pedro Sánchez, serà l’instrument que garanteixi que les Illes rebin un finançament equiparable a la mitjana del conjunt del país. En el cas del transport marítim i aeri de persones, el Reial Decret inclou bonificacions de fins al 75% en les tarifes dels trajectes directes entre Balears i el territori nacional. També s’actualitzaran les mercaderies, incloent com a mínim el 65% sobre el cost mitjà del preu per a l’exportació de productes.

Promoció de les energies renovables
En l’àmbit energètic, el Govern ha de promoure les energies renovables a l’arxipèlag i l’execució d’una segona interconnexió amb la Península. A més, els preus de l’energia elèctrica, del gas natural i dels gasos liquats a Balears seran equivalents als que s’estableixin a la Península.

Incentius fiscals per a les empreses
En mesures fiscals, i a través d’un avantprojecte de llei, s’inclouen dos nous incentius fiscals per a les empreses que operen a les Balears i que compensaran els inconvenients de la insularitat. D’una banda les empreses que destinin part dels seus beneficis a reserves per a futures inversions gaudiran d’una reducció en la base imposable de l’impost sobre societats del 90 per cent.

Bonificacions per augment de personal
D’altra banda, per aquelles empreses que mantinguin la plantilla, es bonificarà el 10% l’impost de societats i l’impost sobre la renda, pels rendiments derivats de la venda de béns produïts a les illes. En canvi, si hi ha un augment del personal la bonificació por arribar al 25%.

Compartir

PROGRAMES