TOP
Operari desinfectant un tobogan. Foto: CIF

El Govern obre parcs i augmenta aforaments en la restauració a Formentera

La situació pandèmica és especialment favorable a Formentera segons el Govern balear, que assenyala que en els darrers 20 dies només s’ha registrat un sol cas, i ha passat d’una incidència acumulada a 14 dies de 100 casos per 100.000 habitants el passat 1 d’octubre, a la incidència actual de 8 casos, i se situa així per sota dels llindars de l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Control). Així mateix Formentera compta amb la taxa de positivitat més baixa de les Balears, de 0,72%.
Així doncs, el Govern balear considera oportú flexibilitzar determinades mesures a Formentera, especialment les que duen implícit un grau de risc menor de contagi, així com les activitats que es duen a terme a l’aire lliure. Aquestes mesures entraran en vigor a partir de la seva publicació al BOIB, prevista pel pròxim dissabte.

Àmbit social i familiar
Les activitats o esdeveniments de caràcter familiar o social que es duguin a terme a la via pública, espais d’ús públic o espais privats es limiten a grups d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 persones en espais a l’aire lliure.

Activitat de restauració
Les terrasses d’establiments que exerceixen l’activitat de restaurant o de bar cafeteria poden obrir al públic amb el límit del 75 % de l’aforament sempre que es pugui assegurar que la disposició de les taules permet el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig. A l’efecte d’aquesta regulació, es considera terrassa a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

Parcs infantils
Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic.

Locals d’oci infantil
Es permet la reobertura al públic dels locals d’oci infantil, amb una capacitat màxima del 50 %. En els esdeveniments programats s’ha de respectar el principi de grups estables o bombolla i els infants de 6 anys en endavant han de dur mascareta protectora.

Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil
Les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil que recull el Decret 23/2018, de 6 de juliol, es poden dur a terme en grups estables de fins a 20 participants en espais a l’aire lliure, i 10 participants en espais tancats.

Casals de joves i punts d’informació jove municipals
Les activitats i accions dirigides per monitors i/o dinamitzadors juvenils en els casals de joves i punts d’informació jove municipals es poden dur a terme en grups de 10 persones en espais tancats i de 20 persones a l’aire lliure.

Esdeveniments esportius
Els esdeveniments esportius poden utilitzar un 75 % de l’aforament de la instal·lació esportiva per al públic, fins a un màxim de 1.000 persones.
La distribució del públic ha de procurar la distància màxima entre persones, tot i afavorir l’agrupació de persones convivents. Els espectadors han de dur mascareta protectora. No es permet ni menjar ni beure en les instal·lacions tancades. En el cas que es permeti el consum d’aliments i/o begudes en instal·lacions a l’aire lliure, els espectadors han de dur la mascareta protectora en tot moment, excepte en el moment precís de la consumició.

Esdeveniments culturals
Els teatres, auditoris i espais similars poden dur a terme la seva activitat si no superen el 75 % de la capacitat permesa en cada sala. Els cinemes i circs de carpa i espais similars, en els quals es permet menjar o beure, poden dur a terme la seva activitat però sense superar el 45 % de la capacitat permesa en cada sala.
Altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives poden desenvolupar la seva activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 75 % de l’aforament permès, amb un límit de 300 persones en espais tancats i de 1.000 persones a l’aire lliure.

Activitats dels clubs de gent gran
Es permet la reobertura dels clubs de gent gran per a la realització d’activitats dirigides. Per poder reprendre les activitats, les associacions han de disposar d’un pla de contingència que doni resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació amb la covid-19. Aquest pla l’ha d’elaborar el consell insular de manera conjunta amb les persones responsables de les associacions.
L’aforament màxim dels establiments o instal·lacions és d’un 50 %. Les activitats s’han de fer en grups estables d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 persones a l’aire lliure.

Compartir

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.

PROGRAMES