El Govern redueix l’aforament en reunions socials: 30 a l’aire lliure i 15 en espais tancats

El Govern balear ha reforçat les mesures dirigides a prevenir la propagació de la covid-19 amb una resolució que estableix que les activitats o esdeveniments de caràcter familiar o social que es duguin a terme a la via pública, espais d’ús públic o espais privats, es limitin a grups d’un màxim de trenta persones en espais a l’aire lliure i de quinze persones en espais tancats, excepte en el cas de les persones convivents, en què no s’aplica aquesta limitació. A més, durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents.
Es consideren incloses dins la prohibició anterior les celebracions festives de base o caràcter religiós que impliquin la realització de festes, àpats o actes similars, malgrat que aquests actes no es duguin a terme en el domicili dels celebrants sinó en els centres de culte. No s’inclouen dins aquestes restriccions les celebracions, activitats o esdeveniments que es regulen de manera específica en altres apartats del Pla de Mesures.
Així mateix, i d’acord amb les ordenances municipals corresponents, es reforça la prohibició de les reunions socials conegudes popularment com a botellades en totes les vies i espais públics, tant si són carrers com parcs, places o aparcaments, o en general a l’aire lliure.

Majoria de casos lleus o asimptomàtics
D’acord amb les darreres dades del Servei de Salut i del Servei d’Epidemiologia, a les Illes Balears hi ha 200 casos actius —la majoria lleus i asimptomàtics— i una trentena de brots actius. A més, la intensa tasca de l’equip sanitari de rastrejadors d’Atenció Primària, així com del Servei autonòmic d’Epidemiologia, ha permès localitzar de manera precoç el 70 % del total de casos diagnosticats a la comunitat la darrera setmana. El Govern recorda que l’Estudi de seroprevalença del Ministeri indica que poques persones de les Illes han passat la malaltia i això indica que les Balears són un territori fràgil.

About Author

Comments are closed.

background