El Govern tanca els parcs infantils i estableix mesures per a cinemes i gimnasos

La Conselleria de Salut del Govern balear ha dictat avui una resolució per prorrogar i ampliar les mesures per frenar la propagació de la Covid-19. Aquestes mesures tendran efecte des del moment en què es publiquin, previsiblement demà dissabte.
Les noves mesures comprenen la suspensió de l’obertura al públic dels parcs infantils a l’aire lliure. S’exceptuen d’aquesta suspensió els espais cedits pels ajuntaments als centres educatius per dur-hi a terme activitats docents. També se suspèn l’activitat dels locals d’oci infantil.

Activitats de temps lliure infantil i juvenil
Quant a les mesures relatives a les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, les activitats —que han de ser sense contacte físic— s’han de dur a terme en grups estables de fins a 10 participants, i és obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de sis anys.

Fires, atraccions de fira i festes populars
Es prohibeix la realització de fires, festes populars, revetles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular, així com les atraccions de fira.

Cinemes i teatres
D’acord amb la resolució, els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 50% de la capacitat permesa en cada sala.
En el cas d’altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives diferents dels que preveu l’apartat anterior, poden dur a terme l’activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 50 % de la capacitat permesa, amb un límit màxim de 300 persones per a espais tancats i de 1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure. Els espectadors han de dur mascareta protectora. No es permet ni menjar ni beure en els establiments o espais tancats.
Totes aquestes mesures de suspensió d’obertura i/o activitat que recull la resolució tenen una durada de 15 dies, comptadors des que es publiqui, tot i que es poden prorrogar si persisteixen les circumstàncies que les motiven o aixecar-les si desapareixen.

Capacitat màxima dels espais esportius
Pel que fa als espais esportius, la resolució estableix com calcular la capacitat màxima d’aquestes instal·lacions.
Per a la pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona.
Per a la pràctica d’activitats en carrils de piscina, es requereix un mínim de 6 metres quadrats per persona.
Per a la pràctica d’activitats dirigides en piscines, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona. A l’efecte de comptabilitzar l’aforament en les classes de natació per a nadons, el pare o la mare amb el nadó es consideren una sola persona.
Per a la pràctica d’activitats d’equip en pista, es requereix un mínim de 25 metres quadrats per persona.
Per a la pràctica d’activitats d’equip en camps a l’aire lliure, es requereix un mínim de 100 metres quadrats per persona.
Per a la pràctica d’altres tipus d’activitats, es requereix un mínim de 4 metres quadrats per persona.
En els vestidors, es requereix que l’ocupació permeti un mínim de 3 metres quadrats per persona.
La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les sales de musculació, no poden superar el 50 % de la capacitat màxima de pràctica esportiva.
La resta d’activitats que es diguin a terme a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, a instal·lacions cobertes i centres esportius, tant de caràcter individual com col·lectives, no poden superar el 75 % de la capacitat màxima de la pràctica esportiva, com tampoc el 75 % de la capacitat total de la instal·lació. Les acadèmies de ball es consideren incloses en aquesta categoria.

About Author

Comments are closed.

background