El pas de Formentera a la fase 2, en mans de Madrid

El Govern balear ja ha sol·licitat que Formentera passi a la fase 2 el dilluns vinent. L’executiu de Francina Armengol va enviar la documentació aquest dilluns i ara espera resposta per part del Govern central. Recordam que el dilluns 18 Formentera complirà dues setmanes a la fase 1 i tenint en compte que cada territori ha de romandre un mínim 14 dies en cada fase, si no hi ha cap variació significativa de les condicions de la pandèmia i dels recursos sanitaris, el previsible seria que la nostra illa i la Gomera, la Graciosa i el Hierro, passassin a fase 2.

Aquest és el llistat de mesures concretes per a aquesta fase:

– Àmbit personal: Continuarà l’establiment de mesures de protecció específica d’un nombre reduït de grups vulnerables en el desenvolupament de les mesures d’alleujament. Contacte social en grups més amplis per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.

– Serveis socials: Visites d’un familiar a persones amb discapacitat en residències i habitatges tutelats (excepte en el cas de les residències de majors).

– Educació: Obertura d’infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de fer un treball presencial sense possibilitat de flexibilitat, sempre amb limitació d’aforament.

Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n d’FP de grau Mitjà i Superior i darrer any d’Ensenyaments de règim especial) començaran amb divisió dels grups de més de 15 estudiants al 50% per a assistència alterna o en semi grups paral·lels.

Es permet l’obertura dels centres d’Educació Especial, i l’assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari.

Celebració de l’ABAU, Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.

Els centres educatius prepararan programes de reforç educatiu a desenvolupar en el centre per als alumnes no esmentats anteriorment.

– Ciència i innovació: Seminaris científics o innovadors, respectant distància social de més de 2 metres i de menys de 50 participants, garantint el compliment de protocols de seguretat.

Obertura de les residències per a investigadors supeditada a les condicions establertes per als establiments hotelers.

Obertura al públic dels Museus de Ciència i Tecnologia i de les Cases de la Ciència, sota les mateixes normes vigents per als altres museus i centres culturals.

– Comerç detallista i prestació de serveis: Obertura al públic dels centres o parcs comercials, prohibint la permanència en les zones comunes o àrees recreatives. Aforament limitat al 40%. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de 2 metres de distància entre clients. En els negocis on no sigui possible aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client. S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.

En mercats a l’aire lliure o ambulants, podrà ampliar-se el nombre de llocs que poden operar a una tercera part dels habituals, o distància de separació similar amb augment de superfície, amb les mesures assenyalades en la Fase I.

Obertura dels centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies) que no estiguin inclosos en els apartats d’Educació i Ciència, amb mesures de distanciament i higiene.

– Restaurants i cafeteries: Consum en el local amb servei en taula amb garantia de separació entre clients en taula i entre taules, excepte discoteques i bars nocturns. Limitació a un terç d’aforament i consum sols asseguts o per endur.

– Hotels i allotjaments: Obertura de zones comunes limitades a 1/3 d’aforament excepte hostaleria, restaurants i cafeteries que se subjectaran a les restriccions previstes.

– Agricultura: Represa de caça i pesca esportiva.

– Cultura i oci: Cinemes, teatres, auditoris i espais similars (amb butaca preassignada) amb una limitació d’aforament d’un terç.

Monuments i altres equipaments culturals (sols visites; no activitats culturals) 1/3 d’aforament. Sales d’exposicions, sales de conferències i sales multiús 1/3 d’aforament, amb control d’aglomeracions.

Actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats (1/3 d’aforament). Actes i espectacles culturals i d’oci a l’aire lliure de menys de 400 persones (sempre que sigui seient i mantenint la distància).

Turisme actiu i de natura per a grups més amplis de persones.

– Esport professional i federat: Entrenament bàsic en lligues no professionals federades. Entrenament total en lligues professionals. Reobertura de campionats professionals mitjançant partits a porta tancada o amb limitació d’aforament, que poden ser retransmesos.

– Esport no professional: Espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament limitat, en termes similars a les activitats culturals i d’oci.

Instal·lacions esportives en espais tancats sense públic (sols per a practicar esports en els quals no existeixi contacte o el risc de contagi sigui baix).

– Llocs de culte religiós: Limitació de l’aforament al 50%. Es permetran les bodes amb un nombre limitat d’assistents i les vetlles per a un nombre menys limitat de familiars, amb protocols de distància física i seguretat.

Recordem que aquestes mesures resten subjectes als canvis que el Govern central consideri oportunes.

About Author

background