TOP

El Ple aprova definitivament la modificació de les normes subsidiàries que permetrà donar la llicència de la nova escola de Sant Ferran

Segons ha explicat la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, aquest canvi normatiu ve motivat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que considerava que la delimitació dels nuclis històrics no s’havia fet amb prou justificació i que no s’havia seguit el tràmit legalment establert. Amb aquesta modificació, s’ha inclòs el solar de Ca Ses Castellones dins l’àmbit de protecció i ja es podrà aixecar la paralització dels projectes dins de nucli històric, com el de l’escola i l’escoleta de Sant Ferran.
A la sessió plenària també es donà suport unànime a la proposta per establir una bonificació total per l’impost de turisme sostenible en temporada baixa i en tot cas, garantir que no s’incrementarà durant aquest període.

Així mateix, el ple ha aprovat, amb el suport de tots els grups menys el popular, la proposta d’aprovació de conveni amb la conselleria balear de Serveis Socials per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes per a persones en situació de dependència per un període de dos anys.

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat dues proposicions del grup Compromís, una relativa a la senyalització i marcació vial i l’altra sobre el complement de residència dels funcionaris. També s’ha aprovat per unanimitat de tot el ple una proposició del grup socialista relativa a la gravació de les sessions plenàries.

Per últim, el PP ha presentat una moció d’urgència relativa al Servei de la ITV, que està suspès a Formentera per baixa de l’únic mecànic del centre.
El conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, ha explicat que en vista el 2018 es crearà una nova plaça d’inspecció d’ITV, que evitarà que es torni a donar aquesta situació.

Compartir

PROGRAMES