TOP

El Ple aprova el nou Pla de Residus i la carrera professional pels treballadors del Consell

El Ple del Consell de Formentera ha donat suport avui amb vots a favor de tots els grups polítics a la proposta d’aprovació inicial del Codi Ètic del Consell Insular de Formentera. Segons ha explicat la consellera de Transparència, Sònia Cardona, aquest codi ètic té com a finalitat fer una política íntegra amb el recull d’uns principis i valors de l’ètica pública que “serveixi de referència com a guia de conducta dels responsables polítics, el personal directiu i als empleats públics mitjançant l’exteriorització dels valors i principis, així com de les normes de conducta i d’actuació, que han de guiar el desenvolupament de les conductes o comportaments, més enllà de les normes jurídiques prèviament establertes”.
L’objectiu de la creació d’aquest codi, segons la consellera, és que serveixi d’instrument d’autoregulació amb la fita de millorar la confiança de la ciutadania en les seves institucions mitjançant el disseny d’una infraestructura ètica amb un caràcter clarament preventiu, comptant amb normes, processos i òrgans dins de l’organització del Consell que previnguin les conductes no ètiques”.

Pla de residus
A la sessió plenària també s’ha aprovat, amb el vot a favor Gent per Formentera, PSOE i Compromís i l’abstenció del PP, la proposta d’aprovació definitiva del Pla de Residus de Formentera. Aquest pla té com a objectiu final “millorar les xifres de reciclatge de residus de l’illa de Formentera tendint al residu zero”, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera. Formentera és la primera illa que aprova aquest tipus de pla de totes les Balears.
El Pla Director també preveu la construcció d’una planta de compostatge i de tractament de residus de construcció i demolició i la creació d’una zona de reutilització a la zona de gestió de residus des Cap. Així mateix, s’ampliarà la Deixalleria, on es crearà una altra zona de reutilització. D’altra banda, s’estudiarà la creació de mètodes de bonificació a les persones i entitats que realitzin una bona gestió de residus i s’impulsaran nous sistemes innovadors, com el de dipòsit i devolució d’envasos”, segons ha detallat Aguilera.
La recollida de matèria orgànica porta a porta a grans i mitjans productors es consolidarà, i en una segona fase del pla, a partir de l’any 2022 “s’ampliarà la recollida de matèria orgànica i s’incorporarà el 5è contenidor a les bateries de la via pública”, segons la consellera. A més també es millorarà el model de recollida i gestió de residus amb tecnologies innovadores, “fent servir la mobilitat sostenible en la recollida dels residus, i altres mesures que tenen per objectiu protegir el nostre territori”. El pla ha estat consensuat en la secció de Medi Ambient del Consell d’Entitats.

Carrera professional
També s’ha donat suport unànime a la proposta conjunta de tots els grups polítics relativa a la carrera professional del personal del Consell Insular. El ple ha acordat negociar amb els sindicats del Consell Insular de Formentera un sistema d’avaluació de l’acompliment amb efectes de carrera administrativa i efectes retributius, a aplicar segons la legislació vigent i les regles que s’acordin en funció de les disponibilitats pressupostàries d’aquesta institució.

Compareixença Alejandra Ferrer
La consellera de Territori i Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat en el ple la feina feta en les àrees que gestiona durant el darrer any. Pel que fa a Turisme, Alejandra Ferrer ha destacat el traspàs de la competència de promoció turística per part del Govern, un fet que permetrà crear un observatori de dades turístiques per obtenir informació exclusiva de l’illa de Formentera, entre altres millores. La responsable de Turisme també ha fet un repàs a totes les fires promocionals a les quals ha assistit la nostra illa, en què aquesta temporada ha destacat la promoció de “la identitat pròpia de l’illa”.
Una altra de les feines que ha explicat han estat: les modificacions de les normatives turístiques. L’objectiu final d’aquesta regulació és segons la consellera “la lluita contra la competència deslleial i intrusisme en el sector turístic, però sobretot aconseguir que una part d’aquesta oferta es converteixi en habitatge habitual per tot l’any”.
Alejandra Ferrer també s’ha referit a les feines fetes des de l’àrea de Comerç i Activitats, destacant les campanyes de Nadal i de foment del comerç local com la de Compra a Casa, que es du endavant en col•laboració amb la Pimef, i també altres accions acordades en conveni amb la Cambra de Comerç.
Per últim, la consellera ha explicat que la presa de decisions que ha fet “ha tengut sempre la finalitat de què Formentera segueixi sent una illa única, diferent i sostenible, en què es posa en valor la natura, el territori i la identitat, mentre es garanteix la qualitat de vida dels residents”.

Declaració institucional
Finalment, el ple ha aprovat per unanimitat la proposta de declaració institucional relativa als 40 anys de democràcia.

Compartir

PROGRAMES