El Ple aprova que el Consell no empri plàstic d’un sol ús

En el Ple ordinari del Consell de Formentera del mes de setembre s’ha aprovat per unanimitat la iniciativa ‘Consell de Formentera lliure de plàstic’, una proposta pionera que s’implementarà a totes les instal•lacions i dependències de la institució. La proposta, promoguda des de l’àrea de Medi Ambient, es compromet a instal·lar els mitjans necessaris per abastir als treballadors i usuaris de les instal·lacions del Consell, per no utilitzar plàstics d’un sol ús al lloc de treball.
En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz , ha assenyalat que s’ instal•laran una trentena de fonts d’aigua en les dependències insulars i es facilitarà botelles als treballadors i usuaris, com les que s’han utilitzat al Ple. «Es tracta d’una mesura pionera amb la qual volem fer un pas endavant emparats per la legislació europea, nacional i autonòmica. A més, volem implicar els usuaris de les instal•lacions públiques que facin ús d’aquestes fonts», ha remarcat el conseller de Medi Ambient.
A més, l’equip de Govern instarà a què les treballadores i treballadors del Consell utilitzin els medis facilitats al seu lloc de treball, i a eliminar els plàstics d’un sol ús al seu espai del treball, de forma gradual. També es col•laborarà amb col•lectius i associacions i amb els centres educatius de l’illa de Formentera per tal d’impulsar mesures per a l’eliminació de plàstics d’un sol ús a les seves dependències.

Ordenació del transport marítim
D’altra banda, el Ple també ha aprovat per unanimitat instar al Govern balear a què aprovi de forma urgent el decret que ha de desenvolupar la llei d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, «amb el màxim acord i consens amb el Consell Insular de Formentera i atenent a la protecció del medi ambient i a l’interès general».
En aquest sentit, el conseller de Mobilitat, Rafa González, ha destacat que l’aprovació del decret és «un tema prioritari perquè afecta a tots els formenterers, ja que el port és l’única porta d’entrada i sortida que tenim a l’illa i el decret ha de garantir la sortida de la barca de primera i darrera hora, evitar el solapament de sortida de barques a la mateixa hora i regular el tema de les excursions marítimes».
En la proposta també s’ha afegit l’informe que revela que el Port de la Savina «ha tengut emissions puntuals en les quals se superava notablement, en algun cas duplicant, el límit d’emissions de diòxid de nitrogen que marca la llei». Un informe que segons Rafael González » dona un motiu més per demanar l’aprovació urgent del decret que haurà d’evitar aquests episodis de contaminació i l’afectació que provoca sobre el medi ambient i la salut de les persones i així defensar l’interès general de Formentera».

Nova estació de bombeig as Pujols
També ha sortit endavant, amb els vots a favor de tots els grups polítics, una proposta que insta a Abaqua al trasllat i construcció de forma urgent de la nova estació de bombeig d’aigües residuals prevista al projecte per al nucli des Pujols, «que doni resposta a les necessitats d’aquest nucli turístic i permeti un millor manteniment», segons ha explicat el conseller d’Infraestructures, Josep Marí. A més, s’ha aprovat per unanimitat el conveni de col•laboració entre el Consell de Formentera i l’Autoritat Portuària de Balears en matèria de prevenció, extinció d’incendis, salvament i protecció civil.
Per altra banda, també s’ha aprovat una proposta per instar al Govern balear «a mantenir el seu compromís per augmentar els ajuts per a creació de places i sosteniment d’escoles públiques de 0-3 anys així com les ajudes de menjador i les d’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables» així com «per arribar a la universalitat i gratuïtat de l’educació de primer cicle de l’etapa d’infantil». En la mateixa proposta s’ha demanat al Govern de l’Estat a «modificar la legislació pertinent per tal de reconèixer l’etapa 0-3 anys com una etapa educativa i no merament assistencial».
Per últim, l’equip de Govern de GxF -PSOE ha aprovat una proposta transaccional presentada per Sa Unió relativa a l’adopció d’un acord per mantenir als pressupostos generals i al REB la universalitat del descompte aeri i marítim a les Illes Balears fixat en el 75%. En aquesta proposta també s’insta a que es convoqui un observatori de preus per evitar l’augment abusiu de preus per part dels operadors de transport aeri. Aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favors de l’equip de Govern GxF -PSOE i l’abstenció de Sa Unió.

About Author

Comments are closed.

background