TOP
Votació del ple de febrer. Foto: CIF

El Ple del Consell aprova la nova contracta de residus

El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de febrer. A la sessió plenària, s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern i en contra de sa Unió una proposta per incloure una regla al Pla Estratègic de Subvencions per tramitar de forma urgent els ajuts per fer front la crisi sanitària ocasionada per la covid.

Nou contracte de servei de recollida i transport de residus
El Ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició la licitació del contracte mixt de serveis de recollida i transport de residus, de neteja viària, del litoral, conservació i manteniment de zones verdes i explotació del punt verd de Formentera. El nou servei s’adaptarà a la realitat de la societat de l’illa per a complir els objectius marcats per la legislació europea.
La nova contracta és per als vuit anys vinents, prorrogable dos anys més, i surt a licitació per un import de 31.536.293,84 euros.

Pròrroga d’estades turístiques
El Ple del Consell també ha donat suport unànime a la proposta de l’equip de govern de pròrroga per a un any de la vigència de les inscripcions d’estades turístiques en habitatges que finalitzaven l’any 2021.
Amb aquesta pròrroga, les autoritzacions inscrites durant la vigència del Reglament 1/2015 que caduquen aquest any i s’havien de renovar, queden prorrogades de manera automàtica un any, així mateix queden incloses les que varen ser prorrogades automàticament el 2020, i es pren com a referència la data de presentació de la Declaració d’Inici d’Activitat. Les autoritzacions d’estada turística en habitatges tenen una taxa de 70 € per plaça a l’any.

Adaptació de la Llei agrària
També s’ha donat el vistiplau a la proposta d’aprovació inicial de la modificació número 5 del Pla Territorial Insular de Formentera per adaptar-la a la llei Agrària de les Illes Balears. Aquesta modificació s’ha fet perquè la normativa agrària i urbanística de Formentera no pateixi canvis.

formentera.eco
Amb els vots de l’equip de Govern i l’abstenció de sa Unió s’ha aprovat la proposta de sostre de vehicles i període d’aplicació de la regulació de la circulació formentera.eco
D’acord amb el que es va acordar amb el Consell d’Entitats del passat dilluns, des del 24 de juny al 7 de setembre de 2021 queda limitada l’afluència, la circulació i l’estacionament en via pública a l’illa de Formentera de qualsevol vehicle que no disposi de la corresponent autorització.
Enguany s’amplia una setmana per cada extrem la regulació de la circulació de vehicles a petició de la majoria de les associacions del Consell d’entitats.
El nombre màxim de vehicles que hi podrà haver a Formentera en circulació durant aquest període de 2021 ha quedat fixat en 20.591 vehicles, un 4% menys que el 2020. Sa unió s’ha abstingut en la votació de la regulació del sostre de vehicles i el període d’aplicació.

Reposició dels rafals als aparcaments de les platges
Amb els vots a favor de l’equip de Govern i en contra de l’oposició, s’ha aprovat una proposta per sol·licitar al Govern balear i a Costes l’estudi i autorització de reposició dels rafals no utilitzats als aparcaments de les platges mitjançant pèrgoles fotovoltaiques, per augmentar la capacitat de generació d’energia neta a la nostra illa. En cas de no instal·lar-se pèrgoles fotovoltaiques, es demana que es procedeixi a la reposició dels rafals existents a les zones d’estacionament de les platges de l’illa, on es consideri adient abans de la temporada turística d’estiu.

Unanimitat per demanar una millora del SEPE
A més, tots els grups han donat suport a una proposta consensuada en la qual s’insta la Direcció General del Servei d’ocupació Estatal a prendre, “de manera urgent, totes les mesures necessàries perquè es presti un servei suficient i adequat durant tot l’any a l’illa”.

Altres propostes
D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat diferents propostes presentades per l’oposició, com la relativa que el Consell dugui a terme totes les passes necessàries davant les administracions competents per a la creació d’un accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la platja de ses Illetes. També s’ha aprovat una proposta que insta el Govern que les mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia, siguin considerades com un medicament finançat més, contemplant la gratuïtat per a pensionistes i aturats. Així mateix, es demana al Govern central a la reducció de l’IVA de les mascaretes FFP2 del 21 % al 4 %.

Processionària
També s’ha dut endavant una proposta de l’oposició transaccionada amb l’equip de Govern per instar el Govern balear a implementar nous sistemes d’erradicació de la processionària i continuar incidint amb fumigacions a les parts més afectades de Formentera, així com cercar i subvencionar nous mètodes d’erradicació que no comportin cap risc en la seva manipulació, i establir conjuntament un servei o punt de recollida d’aquestes captures amb els nous mètodes d’erradicació de la processionària.

Dia de la Dona
El Ple també ha aprovat la proposta de declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona el 8 de març. Un dia per visibilitzar la lluita per la igualtat, la participació i l’empoderament de les dones segons recull la proposta, que també destaca que arran de la pandèmia han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social i sistèmic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones.

Compartir

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.

PROGRAMES