El pressupost del Govern destina 3,6 milions d’euros per la construcció de l’escola de Sant Ferran

La presidenta Alejandra Ferrer i altres autoritats del Consell s’han reunit avui a Formentera amb la consellera d’Hisenda del Govern, Rosario Sánchez, per conèixer els pressupostos autonòmics que el Govern destinarà a Formentera.

Inversions a Formentera
En matèria d’inversions, destaca l’apartat dels pressuposts autonòmics destinat a les infraestructures educatives, al qual es preveu la finalització de la construcció del nou CEIP Sant Ferran (3,6 milions d’euros). Així mateix, els comptes autonòmics reserven la partida, de 470.000 €, per a continuar amb la construcció de la nova residència per a persones majors de Formentera (18 places).
Pel que fa a l’àmbit sanitari, a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera es posarà en marxa en 2020 el servei d’hemodinàmica, les obres del qual es troben a punt de finalitzar. En mobilitat, es preveu la incorporació de la tecnologia dels nous autobusos necessària per a la integració tarifària del transport per carretera de totes les illes. Un projecte que compta amb un pressupost de 180.000 €.
La presidenta Alejandra Ferrer ha valorat positivament els pressupostos que el Govern destinarà a Formentera per al 2020. «En general són uns pressupostos que demostren estabilitat i equilibri pels pròxims anys», segons ha explicat. A més, els comptes preveuen «inversions tan importants per Formentera com les obres de l’escola de Sant Ferran o per finalitzar la construcció de la residència», ha destacat Alejandra Ferrer.

Medi Ambient i eficiència energètica
La presidenta també ha destacat la importància d’altres inversions, com les que es faran en matèria mediambiental inclouen les actuacions de manteniment i explotació de la depuradora de Formentera (364.950 €) i les obres de remodelació de la tercera línia de producció de la dessaladora (400.000 €), un projecte finançat amb l’Impost de Turisme Sostenible, així com les actuacions de la xarxa de sanitat forestal (228.750 € per la lluita contra la processionària, control de possible afectació de plagues i actuacions de prevenció).
Els pressuposts autonòmics també preveuen partides per a la millora de l’eficiència energètica, com les subvencions per inversions en autoconsum i energies renovables per a administracions públiques (120.000 €).

Agricultura, Pesca i Alimentació:
En el sector de l’agricultura, pesca i alimentació es preveuen, actuacions de manteniment a les basses de reg: 250.000 €. Dinamització sector agroalimentari. LEADER Eivissa i Formentera: 500.000 €. Millora de la dessalació de la bassa de regadiu de Formentera: 94.000 € Vigilància de les Reserves Marines.

Cultura i Patrimoni
Pel que fa a la cultura i el patrimoni, d’altra banda, els pressuposts preveuen inversions per a dur a terme el pla d’activitats de la Fundació Museu i Centre Cultural Formentera. (120.000 €)
Els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2020 destinen 17,53 milions d’euros a Formentera, dels quals 6,73 milions pertanyen a inversions provinents de les conselleries del Govern de les Illes Balears i de les empreses i entitats del sector públic de la CAIB. De la quantia global, la meitat correspon a l’aportació del Govern al Consell insular de Formentera, de 8,77 milions, a través dels pressuposts autonòmics.
Durant la presentació, la consellera Sánchez ha destacat en termes generals que es tracta d’uns pressuposts «responsables social i financerament», atès que consoliden i augmenten la despesa destinada a les polítiques socials, la més alta de la història, de 3.091 milions d’euros, el 70,5% del pressupost no financer per a 2020, i perquè mantenen el nivell d’inversió pública i també la línia de control i estabilització del deute públic.

About Author

Comments are closed.

background