El Programa Alerta Escolar s’adapta a la covid

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant Cooreducasalut, imparteix en línia la formació integral del Programa Alerta Escolar a tots els centres educatius d’Eivissa i Formentera
Es tracta d’un nou enfocament de formació per mitjà d’una jornada que ja es va fer l’any passat presencialment a la seu de la UIB i en la qual van participar més de 1.200 professors. Fins al curs 2018-19 aquesta formació s’impartia a demanda a cada centre educatiu segons sorgien els casos. Aquest any la novetat rau en el fet que la jornada es fa per videoconferència, i contempla a més un capítol específic de la covid. Com ja va succeir l’any passat, la formació es duu a terme de manera integral amb l’objectiu que el col·lectiu docent es trobi preparat davant alguna situació que requereixi atenció sanitària.

Formació en diversos protocols d’atenció i auxili
Un grup de professionals d’infermeria apropen aquesta formació sanitària, que s’imparteix fins el dilluns vinent, a tots els centres educatius i als 2.150 docents d’Eivissa i Formentera, que estaran al càrrec de 21.700 alumnes.
Les jornades formen els docents en protocol de comunicació i atenció dels infants i joves amb problemes de salut crònics en els centres educatius; protocol d’actuació en lesions, ennuegament, epilèpsia, asma, al·lèrgia, diabetis; i reanimació cardiopulmonar (RCP).

Augment exponencial d’usuaris
Actualment hi ha registrats 270 infants dins en el Programa Cooreducasalut, programa coordinat de les conselleries de Salut i Educació per a l’atenció a infants i joves amb patologies cròniques. Aquesta xifra ha anat augmentant en els darrers anys gràcies als programes formatius, entre ells Alerta Escolar, que depenen de Cooreducasalut. En 2018 hi havia 29 nens, xifra que va augmentar als 60 el 2019 i que gairebé s’ha quintuplicat enguany.

About Author

Comments are closed.

background