TOP
Era de trilla.

El projecte sobre les eres de Formentera escollit per la Beca d’investigació 2023

El Consell ha concedit la Beca d’investigació de 2023, dotada amb 8.500 euros, a l’equip format per Gabriel Alomar Garau i Lluis Gené Gil per desenvolupar el projecte ‘Les eres de Formentera. Etnografia, geografia i cartografia’. L’era de trilla és el terreny (normalment circular i empedrat) on es trillaven els cereals i posteriorment es ventaven per a obtenir el gra.

L’objectiu d’aquesta beca, que la institució concedeix anualment, és impulsar la recerca científica en les àrees d’arts, humanitats i ciències socials en l’àmbit de la nostra illa.

La comissió avaluadora ha valorat aquest projecte com el guanyador pel seu interès científic i la coherència i metodologia emprada, a més de valorar el currículum dels investigadors.

El treball de recerca objecte de la beca haurà de realitzar-se dins del termini d’un any a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la concessió.

 

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES