El servei de cirurgia plàstica atén a 200 dones per càncer de mama

El nou servei de cirurgia plàstica, incorporat a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera el mes de març de 2019, ha finalitzat el seu primer any amb una activitat de prop de 700 consultes i intervencions quirúrgiques.
Fins a juny d’enguany, la doctora Ainhoa Placer Lainez, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, ha atès les primeres 200 dones en la consulta d’aquest nou servei a l’Hospital de Can Misses.
Fins a la incorporació de la dra. Placer, especialistes de l’Hospital Son Espases es desplaçaven a Can Misses per atendre les consultes prèvies i posteriors a la cirurgia, però no per a les intervencions quirúrgiques.
El nou servei de cirurgia plàstica ha atès 631 consultes, de les quals 200 han estat primeres cites i 431 segones consultes o successives.
La incorporació d’aquest servei ha permès que la gran majoria de les reconstruccions mamàries recollides en la cartera de serveis de cirurgia plàstica del Servei de Salut es facin a Can Misses, excepte les microcirurgies, que han de seguir sent derivades a l’hospital de referència de Son Espases, a Mallorca, on hi ha una unitat especialitzada.

S’ha evitat el trasllat de 50 persones a Mallorca
Des d’abril de 2019 a juny de 2020, s’ha evitat el trasllat a Palma d’una mica més de mig centenar de dones, ja que la dra. Ainhoa Placer ha fet 53 intervencions quirúrgiques, principalment de cirurgia reparadora de mama després de la mastectomia, una intervenció per a la qual era necessari el trasllat de la pacient a Mallorca fins a la implantació d’aquesta especialitat a Can Misses. D’aquestes, 23 operacions han estat reconstruccions immediates per amputació de mama per càncer en el mateix acte quirúrgic. Per a la dra. Placer «és molt important aquest tipus d’intervenció des del punt de vista psicològic perquè evita que la dona es vegi amputada, amb una reconstrucció en la mateixa operació de mastectomia».

Altres intervencions 
En aquests mesos la dra. Placer també ha fet intervencions derivades d’altres serveis com traumatologia —grans traumatismes o complicacions de fractures—, cirurgia vascular i dermatologia —oncologia cutània, principalment melanomes.

About Author

Comments are closed.

background