TOP
El TAC de l’Hospital de Formentera suposà una inversió inicial de més de 300.000 euros.

El TAC de l’Hospital de Formentera evita més de 600 trasllats en un any i mig

Les primeres Tomografies Axials Computaritzades (TAC) es van realitzar a Formentera a finals de juny de 2018 després d’un procés d’adquisició d’un tomògraf d’última generació de 16 talls, que donava resposta a una demanda històrica. Des de llavors i fins a novembre de 2019 s’han realitzat 629 proves que han evitat el trasllat a Can Misses dels pacients per a la realització d’aquesta prova diagnòstica.
L’aparell adquirit presentava entre les seves principals novetats un nou sistema de reconstrucció avançada que a més de millorar la qualitat d’imatge garantia una reducció de la radiació de fins a un 70%, i un sistema d’eficiència energètica dissenyat per reduir el consum d’electricitat amb un estalvi d’energia de més de 62% en comparació amb altres tecnologies anteriors.

Ampliació de l’espai de radiologia
Les obres d’adequació de l’espai van començar al febrer de l’any passat, i encara que l’estimació inicial va ser de tres mesos, es va anticipar un mes tant l’execució com l’arribada del TAC. L’espai de servei de radiologia es va ampliar en 32 m² per donar cabuda al nou aparell i va passar dels 110 m² existents als 142 m² actuals. La nova sala del TAC disposa de prop de 60 m² i compta amb dos accessos diferenciats per a pacients hospitalitzats i ambulatoris.

320.000 euros d’inversió
Encara que l’import de licitació va ser de 495.374 € (IVA inclòs), l’import d’adjudicació va ser de 321.860 € (IVA inclòs) i va contemplar a més de l’adquisició de l’aparell i les obres d’adequació de l’espai, el manteniment integral durant dos anys.
El procés de posada en marxa ha estat progressiu, “primant la seguretat dels pacients” com va destacar la consellera de Salut, Patricia Gómez, en la presentació del TAC. Un camí que va començar fa 18 mesos, el juny de 2018 amb la realització de les primeres Tomografies Axials Computaritzades programades sense contrast. Un mes després es començava amb la realització d’aquesta mateixa prova però amb caràcter urgent i es preparava el camí per començar la implantació d’aquesta tècnica amb contrast endovenós que va arribar l’abril de 2019.

TAC amb contrast
Els contrastos intravenosos són uns medicaments que s’introdueixen en el torrent sanguini a l’hora de fer certs estudis radiològics. Aquests medicaments produeixen un realç de les estructures vasculars (vasos sanguinis) i de diferents òrgans interns que d’altra manera no es podrien visualitzar.
Per a la realització d’aquesta prova, no exempta d’efectes adversos, es va haver de potenciar el servei amb una guàrdia mèdica presencial, a més d’incorporar al TAC un injector d’última generació.

Tomografies urgents i programades
El 2018 es van realitzar 131 tomografies i 498 fins a novembre de 2019. D’aquest total de tomografies, 208 han estat urgents, el 33% de les proves, i 421 programades, el 77%.
Des que es va completar la cartera de serveis del TAC amb la incorporació de la tècnica de contrast endovenós l’abril de 2019, s’han realitzat un total de 182 proves amb contrast, és a dir el 35,5% de les tomografies realitzades en 2019.
Per a la gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Carmen Santos, “apropar serveis, reduir la triple insularitat i garantir l’equitat és una de les majors satisfaccions que s’experimenta en la gestió sanitària. Una reducció tan considerable de trasllats significa més comoditat per als ciutadans de Formentera i major autonomia i capacitat diagnòstica per als professionals de l’hospital”.

Compartir

PROGRAMES