TOP

El trànsit de passatgers de la Savina puja un 8% en els primers sis mesos de l’any


El trànsit de passatgers al port de Formentera arriba als 763.000 passatgers, dels que més de 12.000 portaven cotxe, un augment del 14% de conductors respecte al primer semestre de 2016.
Segons les dades d’Autoritat Portuària i tenint en compte el període de juny de 2016 a juny de 2017, han passat per La Savina 2.130.000 passatgers el que suposa un increment del 14%.
El trànsit de mercaderies a La Savina també ha crescut durant el primer semestre d’enguany. Així, ha pujat un 11% el transport de béns de consum, que ha superat les 150.000 tones mentre que ha caigut un 33% el trànsit de grans sòlids, com ara els materials de construcció, sumant 5.160 tones.
En el conjunt de les Balears, el trànsit de mercaderies de béns de consum ha arribat als 7,8 milions de tones, el que suposa un increment del 6% respecte al 2016.
De fet, tots els ports han augmentat el volum de mercaderies excepte Maó, que ha disminuït en un 10% respecte a les dades recollides el juny de 2016.
En el conjunt de les Balears, el trànsit de passatgers ha experimentat un creixement del 8% i dels creueristes d’un 4%.

Compartir

PROGRAMES