TOP

El TSJB admet parcialment un recurs de nul·litat de les llicencies de les mansions de Punta Gavina

Així ho diu una sentència del passat 27 d’abril d’un recurs d’apel·lació presentat per l’empresa Sunway, S.L. propietària del complex de vacances de Punta Prima, contra la desestimació, d’una demanda de nul·litat de les llicencies d’obres de dos mansions atorgades pel Consell de Formentera el passat 2012.

La sentencia diu que “els actes administratius impugnats son disconformes amb l’ordenament jurídic i queden anul·lats” i acorda “la retroacció del procediment administratiu al moment en que el Consell va acordar la tramitació en forma, s’admet la sol·licitud de revisió interessada per part de la actora Sunway, S.L. i resoldre-la com en dret sigui”.

Això vol dir que el Consell hauria de revisar les llicencies a partir del moment en que van ser sol·licitades per Sunway. El Consell ha recorregut en cassació davant el Tribunal Suprem ja que creu que ha actuat correctament.

Compartir

PROGRAMES