TOP

Els alumnes de Formentera lideren el percentatge d’aprovats en llengua anglesa de les Balears

A primària i secundària un 97,1% dels alumnes de la nostra illa del curs 2016/17 han aprovat aquesta assignatura, el que suposa un 3,2% per sobre de la mitjana de la comunitat, que és d’un 93,9%. A Eivissa, el percentatge d’alumnes aprovat arriba al 93,8%, un 96% a Menorca i un 93,6% a Mallorca.
Els resultats per sexe mostren un percentatge d’aprovats superior en el cas de les al·lotes tant a primària com a secundària.
Des d’Educació, es destaca que el coneixement i l’ús de l’anglès és una “necessitat” en el context mundial actual i, en el cas de la comunitat balear, és un “aprenentatge imprescindible” per a la incorporació al món laboral.
Tot i això la conselleria reconeix que s’ha observat que és imprescindible impulsar la fluïdesa i la comprensió de l’anglès oral. En aquest sentit, el Govern indica que està treballant en els desdoblaments d’anglès a ESO, que permeten destinar més temps a la competència oral; i en impulsar la innovació per afavorir un canvi metodològic en els centres que potenciï el vessant oral des de plantejaments pràctics.

Compartir

PROGRAMES