TOP
?

Els bars de Formentera hauran de tornar a sol·licitar l’autorització per muntar terrassa

El consell ha informat que des d’ahir ha entrat en vigor la nova ordenança reguladora de l’ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions aprovada en el Ple de desembre.
D’aquesta manera queden derogades totes les autoritzacions d’ocupació de via pública emeses en virtut de l’anterior normativa, per la qual cosa els comerços interessats hauran de tornar a sol·licitar els permisos pertinents.
Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació mínima d’un mes a la data estimada per a l’inici de la instal·lació i funcionament de l’ocupació de via pública.
Així mateix, i amb la finalitat de garantir un millor servei i incentivar l’obertura d’establiments més de 5 mesos, no s’atorgaran autoritzacions d’ocupacions de via pública a locals que no garanteixin un període mínim d’obertura entre el 15 de maig i el 15 d’octubre.

Compartir

PROGRAMES