TOP
Es deixen sense efectes els protocols anteriors. ACN

Els centres educatius mantenen la mascareta en interiors

La Comissió de Salut Pública ha aprovat les noves directrius per establir les mesures en els centres educatius per prevenir contagis de covid. Tot i que les noves condicions suposen un relaxament de les restriccions pel que fa especialment a les relacions entre els grups, no s’aixeca l’obligació de portar mascareta en interiors per als majors de sis anys, malgrat les demandes que ha fet en aquest sentit la Asociación Española de Pedriatría.
El BOIB publica avui la resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la covid per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la normativa aplicada fins ara.

Mesures que s’han d’aplicar:
– La higiene freqüent de mans.
– La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
– La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
– L’ús de mascareta en els espais interiors.
– La preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
– La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Això vol dir que:
– Els contactes estrets de positius de covid no hauran de guardar quarantena.
– Els alumnes dels diferents grups podran interactuar tant a l’interior com a l’exterior.
– Als patis no caldrà estar separats per grups.
– No s’haurà de fer ús de mascareta als espais exteriors.
– Als serveis complementaris de menjador i escola matinera, els alumnes podran interactuar independentment de pertànyer a un grup o un altre.
– A les sortides extraescolars no caldrà que es guardin dues fileres de distància entre els diversos grups de convivència estable dins els autobusos (sí que s’ha de fer ús de mascareta).
– Es poden organitzar sortides i viatges d’estudis amb normalitat.
– Si es considera convenient, es poden deixar d’escalonar les entrades i sortides del centre i de fer torns als patis.
– Les reunions es poden dur a terme de manera presencial.
– Es poden dur a terme les jornades de portes obertes amb les famílies.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES