TOP
Les llicències de ciclomotor s’han de renovar pel permís AM.

Els majors, els més afectats per la finalització de la validesa de les llicències de ciclomotor

Les antigues llicències de ciclomotor de validesa indefinida finalitzaren el seu període de vigència el passat mes de desembre. Aquests títols són els que empren moltes persones de Formentera, especialment majors, per seguir conduint el seu ciclomotor o cotxe de 50 CC.
El Reglament General de Conductors de 2009 seguí garantint la validesa de les llicències obtingudes abans del Reglament de 1997, però amb un límit temporal de vigència que expirà entre el mes de desembre de 2014 i de 2019.
Les persones que siguin titulars d’aquesta llicència de ciclomotor hauran de canviar-la per un permís AM. En cas contrari, si l’autoritat els requereix la documentació, s’exposen a una multa de 200 euros.

Els passos per la renovació
Per realitzar el tràmit de renovació, els interessats hauran d’obtenir un informe d’aptitud psicofísica en el Centre de Reconeixement de Conductors, que en el cas de la nostra illa es troba en el Centre Mèdic Formentera, a la plaça Illes Pitiüses de la Savina. Un cop obtingut aquest informe, s’haurà de presentar, juntament amb la documentació necessària, davant de les oficines de la Direcció General de Trànsit d’Eivissa.
La DGT ha informat a Ràdio Illa que preveient que siguin moltes les persones grans que puguin requerir aquesta renovació “s’intentarà establir un sistema amb el Centre de Reconeixement de Conductors de Formentera perquè els interessats puguin obtenir el seu permís renovat sense haver de sortir de l’illa”. Tot i això la DGT no ha concretat terminis per fer realitat aquesta mesura.

Compartir

PROGRAMES