Els ports de la Savina i Vila respondran en menys de 30 minuts davant episodis de contaminació

L’Autoritat Portuària de Balears, APB, destinarà en els propers quatre anys 866.000 euros a la neteja de la superfície de mirall d’aigua i la detecció, control i neteja en episodis de lluita contra la contaminació per abocaments de qualsevol classe en els ports de la Savina i Vila.

Mitja hora de temps màxim de resposta
L’empresa concessionària del servei, UTE Patena, s’encarregarà de retirar residus i altres materials flotants i semi submergits a la zona I dels ports de la Savina i Vila durant cada dia de l’any. A més, s’estableix un temps de resposta màxim de 30 minuts en situacions de lluita contra la contaminació com hidrocarburs o aigües grises, i assistència a altres emergències.
En aquest cas, s’utilitzarà material absorbent com barreres, draps absorbents i dispersants autoritzats, per a una primera intervenció d’urgència a l’aïllament del possible focus contaminant, així com les eines necessàries per a les tasques de neteja d’hidrocarburs i recollida de sòlids voluminosos.
A més, es contempla l’actuació d’equips de busseig en aigües portuàries per a revisió i comprovació de fons i molls.
Els residus procedents de la làmina d’aigua seran separats, embossats hermèticament i transportats fins a contenidors, mentre que els hidrocarburs i residus oliosos seran bombejats fins a un dipòsit temporal.

Embarcacions elèctriques
Per a dur a terme aquestes tasques, s’han disposat dues embarcacions especials de neteja noves, una a cada port, disponibles les 24 hores. Es tracta de les primeres embarcacions elèctriques que es dediquen a la neteja de la làmina d’aigua en els ports de Balears, així com les primeres embarcacions elèctriques en els ports de la Savina i Vila. D’altra banda, s’han habilitat també mitjans de bombament, elevació i transport, skimmers, barreres i draps. Per a les zones de difícil accés, la recollida de residus flotants es farà amb dron.

About Author

Comments are closed.

background