TOP
Assemblea de l’Associació de Vesins de la Mola del passat novembre. 7bts

Els veïns de la Mola presenten al Consell 24 propostes de millores per al poble i el seu espai rural

Després de reunir-se amb l’equip de govern del Consell de Formentera el passat 8 d’agost, la Junta Directiva de l’Associació de Vesins de la Mola vol fer públiques una sèrie d’accions i consideracions que són d’interès pels veïns del poble i que es resumeixen en els següents punts bàsics:

1. S’ha fet arribar a l’equip de govern del Consell un document amb 24 propostes per començar a treballar en la millora del nucli urbà i l’espai rural de la Mola. Es tracta d’un llistat amb qüestions més urgents i altres per anar treballant a mitjà i llarg termini.

2. S’ha demanat celebrar una reunió amb el Consell cada tres mesos per anar fent el seguiment de tots els punts d’aquest primer document i de les qüestions que puguin anar sorgint.

3. També es va proposar al conseller de la Mola, José Manuel Alcaraz, que estàs a disposició dels veïns un matí cada setmana a l’extensió de l’OAC a la Casa del Poble. Cal dir que la proposta va ser acceptada i que a partir de l’11 de setembre, el conseller estarà a l’OAC cada dilluns, d’11 a 13 h, atenent qualsevol qüestió que vulguin traslladar-li els veïns de la Mola.

4. Finalment, s’insisteix en el desig que des de l’equip de govern es respecti l’opinió dels veïns en totes les qüestions que els afectin i s’assenyala la voluntat de l’associació en col·laborar i treballar conjuntament en les iniciatives que es desenvolupin al poble, amb l’objectiu de millorar les infraestructures i les condicions de vida a la Mola.

Document de propostes de l’Associació de Vesins de la Mola traslladades al Consell de Formentera
Nucli urbà:
1. Increment de la neteja dels carrers, places, voltants de l’escola i el seu parc públic. Establir un protocol diari i vigilar que es compleixi.
2. Millorar la poda i manteniment dels jardins públics.
3. Revisar les espècies d’arbres plantats al llarg de l’avinguda de la Mola: són invasores?
4. Carrer Àngela Ferrer: Treure el pal sense fils que van deixar, millorar el paviment i la il·luminació. Estudiar la possibilitat que sigui carrer d’un sol sentit.
5. Habilitar un parc infantil: al solar davant l’església com a millor opció, o en algun lloc al centre del poble, amb l’objectiu de ser un punt de trobada infantil i de pares.
6. Espai entre Can Toni i l’església: fer lloc per a la parada del bus.
7. Millorar la neteja de l’entorn dels contenidors de fems i senyalitzar-los des del poble. Incrementar el nombre de contenidors.
8. Revisar i millorar les connexions de telefonia mòbil: hi ha falls continuats al repetidor del Mercat.
9. Millora de la il·luminació i del manteniment dels aparcaments al voltant del poble.
10. Reducció de la velocitat dins el poble amb avisos lluminosos o sobre el paviment. Estudiar altres fórmules.
11. Arreglar (ampliar) l’accés a la carretera dels vehicles que surten del camí de sa Cala i del camí de sa Talaiassa.
12. Buscar un espai per habilitar la consulta d’atenció primària sense necessitat de nova construcció.
13. Revisar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
14. Soterrament de totes les esteses elèctriques i telefòniques dins el poble i el tram del poble al Far.

Espai rural:
1. Preguntar en quin moment està el catàleg de camins que va encarregar el Consell fa un any.
2. Millorar la neteja de l’entorn rural i fer bé el manteniment de cunetes i camins cada 6 mesos, vigilant d’arreglar els camins de manera que no caiguin les parets de pedra.
3. Millores de tres trams de camins: del camí Vell, el tram entre els cellers Terramoll i el tros asfaltat que arriba fins al poble; del camí Vell des Monestir, ampliar l’estretament del tram final; del camí des Ram de dalt, plantejar arreglar-lo com a via d’emergències.
4. Habilitar un carril/via verda per a bicicletes i vianants entre Maryland i el poble de la Mola.
5. Restaurar la casa de la finca de ca Ses Ferreres, com espai multifuncional i seu d’un observatori astronòmic.
6. Posar un WC al Molí Vell, per evitar que els terrenys adjacents siguin el lloc on anar, i netejar la paperera més sovint.
7. Habilitar un punt de recàrrega de camions d’aigua potable.
8. Revisar i, si escau incrementar, els dipòsits d’aigua per a emergències forestals.
9. Arreglar i mantenir en bones condicions la rampa varador des Copinar.
10. Mesures per evitar la proliferació de processionària, amb especial atenció al bosc de les escoles.

Reunions i seguiment:
Establir reunions cada tres mesos entre l’Associació de Vesins i els tècnics i consellers responsables de cada tema, per anar fent un seguiment conjunt de tots els punts. Sempre demanant que es respecti la voluntat dels vesins de la Mola en les qüestions que els afecten.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES