TOP

Encarrilada la implantació de nous cicles de Formació Professional a Formentera

Ahir van presidir la  constitució de la Mesa de Negociació relativa al suport a la formació professional i a la implantació de nous cicles de formació professional a Formentera el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el president del Consell, Jaume Ferrer, que respon a la Proposició no de llei aprovada al Parlament de les Illes Balears que instava al Govern a constituir una mesa de negociació amb la participació del Consell Insular de Formentera, el Consell Escolar de Formentera, l’IES Marc Ferrer i els agents socials i econòmics presents a l’illa, entre altres membres, a l’efecte de definir el mapa de l’oferta de formació professional inicial per a Formentera.
El conseller d’Educació i Universitat és el president de la Mesa i el president del Consell de Formentera, el vicepresident. A més, integren la Mesa la consellera d’Educació del Consell, un representant del Consell Escolar de Formentera, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, les persones que ocupin els càrrecs de direcció i cap d’estudis de l’IES Marc Ferrer, un representant de la CAEB d’Eivissa i Formentera, un representant de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera, un representant d’UGT i un de CCOO.
La pròxima reunió de la Mesa s’ha fixat per al mes de setembre. March ha destacat la importància de la constitució d’aquesta Mesa per atendre les particularitats educatives de l’illa de Formentera. “Volem potenciar la FP com a una via important de formació per a l’alumnat i per al model productiu de l’illa”. Cal recordar que el curs 2019/20 a l’IES Marc Ferrer de Formentera es podrà estudiar de la família d’Administració i gestió, el GM de tècnic en Gestió administrativa i de la família d’Hoteleria i turisme, el GM de Tècnic en Cuina i gastronomia i el de tècnic en Serveis en restauració, a més de l’FP bàsica de Cuina i restauració.

Demà se signa el contracte per construir el col·legi de Sant Ferran
Per altra banda, el conseller, acompanyat de Maria Alorda, i del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, juntament amb Jaume Ferrer i Susanna Labrador, s’ha reunit amb representants de l’equip directiu i de l’AMIPA del CEIP Sant Ferran que havien demanat aquesta trobada per conèixer les darreres novetats sobre la construcció del nou centre. Des d’Educació s’ha informat que aquest dimecres se signarà el contracte amb l’empresa constructora i que s’ha demanat al Consell autorització per poder construir durant l’estiu, de manera que el curs 2020/21 el nou centre sigui una realitat. El nou centre suposa una inversió total de 6,9 milions d’euros, i preveu un centre de primària i una escoleta. De la inversió total, 5.810.000 euros seran aportats per la Conselleria d’Educació i Universitat i 1.090.000 euros pel Consell de Formentera, ja que es destinaran a la construcció de l’escoleta d’Educació Infantil. Finalment, els representants d’Educació de la Conselleria han mantingut una trobada amb les directores dels centres educatius de l’illa.

Compartir

PROGRAMES