Existeix realment una polèmica lingüística a l’IES Sant Agustí?

El passat mes de setembre un professor d’anglès de l’IES Sant Agustí de Sant Josep d’Eivissa, segons va recollir el diari El Mundo, va denunciar que no li permetien utilitzar el castellà «amb els alumnes, amb els pares i també amb altres professors en reunions laborals”. El docent és castellanoparlant i afirma que li van exigir parlar català “perquè és la llengua vehicular del centre». De fet, el Govern balear no veu motius per a sancionar a l’equip directiu de l’institut Sant Agustí d’Eivissa, que va reprendre a un docent per usar l’espanyol argumentant que el català està «per sobre dels drets individuals». La Conselleria d’Educació considera que no va haver-hi coaccions per part del director i la coordinadora lingüística de l’institut perquè finalment el professor va aguantar les pressions i va continuar parlant en castellà.
Educació confirma que durant el passat curs l’inspector d’aquest centre va ser informat de «els fets» i va intervenir per a aclarir el succeït. «L’inspector va poder comprovar que el professor no havia estat objecte de cap mena de sanció ni perjudici, que el centre va informar el professor sobre la llengua vehicular del centre i que el professor va poder expressar-se com va considerar durant el curs», sosté el departament de Martí March donant carpetada a l’assumpte.

Aquesta setmana passada vam abordar aquest assumpte des de dos òptiques diametralment oposades. Per una banda amb les intervencions de Pep Ignasi Aguiló i de Tomeu Berga, representants de les associacions PLIS i Sociedad Civil Balear respectivament, i amb Pepita Costa, presidenta de la FAPA d’Eivissa i membre de l’AMIPA de l’IES Sant Agustí i amb Pere Lomas, secretari territorial del sindicat de docents STEI.

 

About Author

Comments are closed.

background