TOP
Instantània de la formació. Foto: CIF

Formació a l’alumnat de Formentera per prevenir l’abús sexual infantil

L’àrea de Benestar Social ha realitzat aquesta setmana una sèrie de sessions de formació dirigides a l’alumnat d’Infantil i Primària per prevenir l’abús sexual infantil.
Les sessions les ha dut a terme la Fundació RANA, que té com a funció social la prevenció del maltractament i l’abús sexual infantil mitjançant activitats de sensibilització, educació i treball en xarxa.

Sessions d’educació
Les sessions d’educació infantil, dirigides als alumnes de 5è i 6è, s’han elaborat a través de la lectura Kiko i la mà, que permet explicar de forma senzilla als infants com evitar el contacte físic inadequat, saber reaccionar en cas necessari i demanar ajuda.
Les sessions d’educació primària, dirigides a alumnes de 1r, 2n i 3r, s’han emmarcat dins el programa Crida molt fort, un projecte que neix a partir del conte Estela, crida molt fort!, on l’autora, Isabel Olid, ofereix als infants una eina per ensenyar-los a fer-se respectar i actuar davant un cas d’abús sexual.

Compartir

PROGRAMES