TOP
Dispositiu muntat a la Savina. Foto: CIF

Formentera comptarà amb Pla Acústic i Mapa de Remors

L’àrea de Medi Ambient ha iniciat l’elaboració del Pla Acústic d’Acció Municipal, el Mapa de Remors i la Zonificació Acústica de Formentera amb l’objectiu de prevenir i controlar la contaminació acústica a l’illa.

Coneixement acústic del territori
La redacció d’aquest pla, tal com ha avançat el conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, “ens ajudarà a millorar la qualitat de vida de la població i del nostre entorn, a més de permetre a Formentera complir amb la normativa europea, estatal i autonòmica sobre contaminació acústica”.
Així mateix, Sanz ha remarcat que “el mapa de remors és una eina indispensable per prendre coneixement acústic del territori, per valorar la qualitat ambiental a la qual està exposada la població, per posar-la a disposició de la ciutadania i per avaluar les decisions urbanístiques i d’activitats econòmiques amb criteris acústics, que facilitin la introducció de polítiques de sostenibilitat mediambiental”.

Tres fases i dos mapes de remors segons temporada alta o baixa
El desenvolupament del pla es divideix en tres fases. La primera és l’elaboració del mapa de remors i zonificació acústica; la segona, la redacció del Pla Acústic d’Acció Municipal; i la tercera, la proposta de modificació de l’actual Ordenança municipal de remors i de la declaració de Zones de Protecció Acústica Especial (ZPAE). A més, la singularitat de l’illa fa que s’estableixin dos mapes de remors diferenciats, per temporada alta i baixa.
Des del mes de juliol, s’ha començat el treball de camp, consistent en avaluar i recopilar dades del Pla Territorial Insular existent, com ara la repercussió en les remors del servei de recollida de residus, de la neteja de vials i platges, del transport públic i del trànsit a la xarxa viària i en camins de l’illa, una dada que encara no s’havia comptabilitzat.
Els treballs per l’elaboració d’aquest Pla Acústic i Mapa de Remors s’han adjudicat a l’UTE Mer Formentera i compten amb un pressupost de 36.481,50 euros. El termini d’execució del pla és de 16 mesos.

Compartir

PROGRAMES