TOP
Signatura del conveni. Foto: CAIB

Formentera comptarà amb una oficina de l’habitatge a partir de setembre

La presidenta del Consell, Ana Juan, i el conseller balear d’Habitatge, Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, han signat avui un acord de col·laboració que garanteix a Formentera la prestació del servei d’acompanyament a la ciutadania en matèria d’habitatge.

Oferir solucions a les persones que necessiten un habitatge
La presidenta ha destacat que per a Formentera aquest servei “és una passa important en l’ajuda per a les persones de l’illa que necessiten assessorament, tant social com tècnic i jurídic”. Juan ha recordat que “s’han d’impulsar polítiques públiques com la Llei d’habitatge i iniciatives com aquesta que hem signat avui per tractar d’oferir solucions a les persones que necessiten un habitatge a la nostra illa”.

Facilitar un tractament personalitzat i eficient
Per la seva banda, el conseller Marí ha assenyalat que es continua desenvolupant la Llei de l’habitatge de les Illes Balears, “per acostar la ciutadania un servei de franc que ha de donar suport a les persones que necessiten assessorament i atenció en matèria d’accés a l’habitatge i defensa d’aquest. I ho feim gràcies a la col·laboració entre institucions per facilitar als ciutadans de Formentera un tractament personalitzat i eficient i així puguin exercir el seu dret a l’habitatge amb totes les garanties”.

Acompanyament social, jurídic i tècnic amb relació a:
* Les situacions de pèrdua o dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament, reestructuració del deute hipotecari, impagament o endarreriment en el pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer, i dació en pagament de l’habitatge habitual.
* Les obligacions precontractuals i les possibles clàusules abusives en el finançament, l’arrendament o la compravenda d’habitatges, amb trasllat posterior de les incidències detectades a l’Administració competent en matèria de consum.
* El lloguer o la compra d’un habitatge
* La informació sobre les ajudes existents en matèria d’habitatge
* L’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics
* El finançament relacionat amb l’habitatge

L’acord té una durada de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-se en vèncer de forma tàcita per anualitats fins a un màxim de quatre anys més. El servei s’ha de posar en funcionament en un termini màxim de sis mesos.

Compartir

PROGRAMES