TOP

Formentera crearà el primer Pla LQTBIQA+ 

L’àrea d’Igualtat i LGTBI, ha encarregat el primer Pla LGTBIQA+ de l’illa “amb l’objectiu de conèixer la realitat del col·lectiu a Formentera i poder seguir duent endavant iniciatives que fomentin la igualtat i la no discriminació de les persones d’aquest col·lectiu”, ha explicat la presidenta Alejandra Ferrer.
Per a la consellera del ram, Vanessa Parellada, “l’objectiu general d’aquesta iniciativa és l’elaboració d’un Pla LGTBI que contingui un diagnòstic de la situació del col·lectiu al context de Formentera així com una proposta de polítiques públiques i accions que puguin ser implementades per tal de transversalitzar la diversitat sexual i de gènere i col·laborar així en la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones d’aquest col·lectiu”.

Redacció del pla
La redacció del pla ha estat encarregada a una consultora de l’Associació Interferències, especialitzada en gènere i polítiques LGTBI, així com en recerca feminista des d’una perspectiva interseccional; i una consultora també especialitzada en gènere de Filosa Associació que treballa en processos de sensibilització i formació amb diferents agents locals. El personal tècnic del Consell acompanyarà, coordinarà les feines i facilitarà els contactes locals. La responsable del projecte serà Alba Pons Rabasa, doctora en antropologia social, investigadora i treballadora social feminista.
El passat 13 de setembre es va dur a terme la primera reunió per la calendarització i planificació de les actuacions, que començaran el 18 d’octubre a les 18 h al Casal de Joves amb la constitució del Grup Motor que ajudarà a la redacció del I Pla LGTBI del Consell de Formentera.

Participació ciutadana
L’elaboració d’aquest pla requereix la implicació de diversos agents i administracions, xarxa associativa i ciutadania en general – que d’una manera o d’altra participen en àmbits clau des d’on establir les condicions necessàries per garantir la igualtat real i efectiva en l’exercici de drets de les persones LGTBI, mitjançant la prevenció, correcció i eliminació de tota discriminació en l’àmbit públic i privat sobre els quals el Consell i els ens locals tenen competència.
Qualsevol persona, bé sigui del col·lectiu o estigui interessada a participar en la redacció d’aquest pla, pot enviar un correu electrònic a igualtat@conselldeformentera.cat i inscriure’s per formar part del grup motor.

Compartir

PROGRAMES