TOP
Un dels projectes vol digitalitzar l’accés al Parc Natural.

Formentera demana 4 milions dels fons europeus per finançar 6 projectes

El Consell de Formentera ha presentat al Ministeri de Turisme 6 projectes per a la convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançat amb fons europeus. “En total s’han demanat actuacions valorades en 4 milions d’euros i relacionades amb transició verda i sostenible, millora de l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

Control d’accés al Parc Natural
Segons detalla el Consell en nota de premsa, el primer projecte pel qual s’ha demanat una subvenció de 300.000 euros tracta sobre l’accés intel·ligent al Parc Natural de Ses Salines per les platges de Cavall d’en Borràs, ses Illetes i Llevant. Aquest enclavament de gran valor ecològic i paisatgístic compta amb un control d’accés de vehicles limitat des de l’any 2008. Aquest control es fa de manera manual i amb aquesta proposta s’introduirien noves tecnologies per poder controlar l’entrada d’una manera més eficient. Així es pretén millorar l’experiència de turistes i residents en accedir a aquesta zona i mantenir els valors mediambientals i naturals del parc natural.

Planta de residus de construcció
A més, s’ha demanat una subvenció d’1 milió d’euros pel projecte de construcció d’una nova planta de tractament i reciclatge de residus de construcció. El Consell assenyala que la gestió de residus és cada vegada més important en l’eficiència de les actuacions públiques, per això indica que potenciar la reutilització de productes i subproductes KM0 cada vegada té més importància per l’estalvi de transport i per la baixada de contaminació. Aquesta situació de sobrecost i excés de contaminació pren especial rellevància en una illa, on tots els productes
consumits han de ser importats des de l’exterior amb el consegüent augment de cost i de les emissions de CO₂. Per això es proposa la construcció d’una planta de tractament i reciclatge de Residus de construcció a l’illa de Formentera, on poder transformar el residu en subproducte aprofitable per a totes les actuacions urbanístiques de millora i reforma, tant públiques com privades, reduint d’una manera dràstica les emissions de CO₂ provocades pels viatges marítims continus, amb això s’aconseguirà reduir la petjada de carboni i incentivar l’economia circular amb creació de producte i subproducte KM0.

Millora de l’eficiència energètica
El tercer projecte pel qual s’ha demanat una subvenció d’1,2 milions d’euros és per a la instal·lació de pèrgoles amb plaques solars i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquestes pèrgoles, en una primera fase, s’instal·larien al vial de Sant Francesc i al de Sant Ferran. D’aquesta manera s’aprofitaran al màxim els espais públics per potenciar la generació d’energia renovable i posar punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa va en la línia de l’aposta que fa Formentera per substituir les energies contaminants per energies renovables i vehicles contaminants per altres més respectuosos amb el medi ambient. L’objectiu seria divers: tenir una mobilitat més sostenible, rebaixar la dependència energètica de l’illa amb l’exterior, incrementar la flota de vehicles elèctrics i millorar els nivells de qualitat de l’aire.

Transició digital
També s’ha demanat una subvenció de 200.000 euros per dur endavant el projecte Big Data Turística Formentera. En aquesta proposta s’assenyala que l’actual model turístic que planteja l’illa respon a una estratègia basada en la presa de decisions per a la bona governança per part de l’administració, a partir de dades estructurades, dinàmiques i obtingudes en temps real.
Es planteja un Sistema d’Intel·ligència Turística (SIT) i de destí, que obtengui dades recollides amb intel·ligència artificial que pugui donar avantatges competitius a la destinació, i que contempla vuit visions: sociodemogràfica, econòmica, ambiental, turisme, cultura i patrimoni, mobilitat, educació i esports i experiència del resident.

Fomentera.eco
El cinquè projecte per al qual s’ha demanat una subvenció de 300.000 euros ha set formentera.eco. Amb aquesta partida es donaria un impuls a la part tecnològica d’aquest projecte que regula l’accés i circulació de vehicles a l’illa de Formentera durant els mesos de temporada des de l’any 2019.

La Savina i es Ca Marí
El sisè i darrer projecte, per al qual s’ha demanat una subvenció d’1 milió d’euros, és el de la millora de carrers i la dotació d’infraestructures en els nuclis de la Savina i des Ca Marí. Aquesta iniciativa seguiria en la línia de moltes intervencions que s’han fet en els darrers anys en què s’han dotat d’infraestructures i s’han habilitat per a vianants alguns carrers dels interiors dels nuclis urbans de l’illa. Aquestes actuacions han servit per fer més accessibles els pobles per als vesins i treure el trànsit rodat de dins els nuclis, així mateix també ha servit per reactivar l’activitat comercial i incrementar l’atractiu turístic per als visitants, entre d’altres.

Compartir

PROGRAMES