TOP
Signatura del conveni. CIF

Formentera dóna suport a l’Associació de Ramaders en matèria de sanitat animal

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan i el president de l’Associació de Ramaders, Juan Antonio Yern han signat un conveni de col·laboració per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius durant l’any 2022.

El Consell de Formentera finançarà les activitats en benefici de la producció i la sanitat animal a Formentera previstes en els programes amb un pressupost de 37.000 euros. Mitjançant aquest conveni l’Associació de Ramaders es compromet a oferir el suport al Consell en matèria de producció i sanitat animal i en qualsevol altra actuació referent al benestar i identificació dels animals de les explotacions ramaderes integrades dins l’Agrupació de Defensa Sanitària i a executar les actuacions sanitàries acordades anualment en el Programa Sanitari comú. Així mateix, l’associació continuarà la seva tasca informativa cap als ramaders que pertanyen a l’associació, en referència a les actuacions que han de dur a terme de forma individual. Aquest conveni té caràcter anual.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES