TOP
El locutori de Ràdio Illa ja compta amb el mesurador de la qualitat de l’aire.

El Consell instal·la mesuradors d’aire en els seus principals equipaments

El Consell de Formentera informa que s’han adquirit 80 mesuradors d’aire per instal·lar en els equipaments de la institució per assegurar que la qualitat de l’aire és la correcta. El cost d’aquestes màquines ha estat de 8.258 €. Els mesuradors de CO₂ agafen l’aire de l’ambient i l’analitzen per obtenir el resultat precís en temps real de la qualitat de l’aire. El detector de qualitat d’aire multifuncional detecta CO₂ (diòxid de carboni), la temperatura i la humitat amb funció de rellotge i registre.
La concentració de CO₂ no ha de superar en cap moment les 800 ppm (parts per milió), tal com es recull en el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 (aprovat al BOIB de 28 de novembre i posteriors modificacions). En cas que se superi aquest llindar, s’ha d’incrementar la ventilació o disminuir la capacitat de persones a l’espai fins que el mesurador determini valors per sota dels 800 ppm.

Equipaments on s’han instal·lat
La brigada de manteniment s’encarrega de la instal·lació dels mesuradors prioritzant la col·locació de les instal·lacions on hi ha persones de risc (Clubs de Majors i Centre de Dia) oficines amb zones d’atenció al públic (OAC i altres oficines del Consell) i tenint en compte que per la reobertura després de les vacances de Nadal de les escoletes, l’Escola de Música i Dansa i el Poliesportiu, ja hauran d’estar operatius. A més, també s’instal·laran a la Sala de Plens, Sala d’Actes de Cultura, Sala d’Actes del Consell, biblioteques, a la sala de formació del Centre d’Esports Nàutic, al Casal de Joves i Ràdio Illa, entre d’altres.

Compartir

PROGRAMES