TOP
En vermell, els incompliments de la normativa en l’aigua de clavegueram.

Formentera, l’illa balear amb les aigües de clavegueram de pitjor qualitat

El darrer informe anual de sanejament i depuració elaborat per l’Agència Balear de l’Aigua revela que, durant el 2020 en el conjunt de l’arxipèlag, s’ha detectat un 35,5 % de l’aigua residual del clavegueram amb mala qualitat, superant els valors màxims establerts en la normativa i dificultant l’adequada depuració de les aigües residuals. Per illes, el percentatge d’incompliments està liderat per Formentera, amb un 66,8%, seguida per Eivissa amb un 63%, Mallorca amb un 25,1% i Menorca amb un 21 %. En total, l’aigua residual del clavegueram de 30 municipis balears no compleix amb els requisits de qualitat.
En el cas concret de Formentera, l’informe assenyala una tendència a la millora, ja que el percentatge d’incompliment de la normativa de les aigües residuals del clavegueram era superior el 2019 (77,1%) i el 2018 (88,5%). El document també precisa que, des de fa anys, el 100% del cabal d’aigua compleix la normativa vigent quan surt de la depuradora.
El conseller balear de Medi Ambient, Miquel Mir, ha recordat que, en el marc del Pacte per a la Reactivació de les Illes Balears, el Govern va transferir uns 15 milions d’euros als consells insulars per finançar projectes destinats a millorar les xarxes de sanejament de competència municipal.
En aquest sentit, Mir ha assenyalat que la conselleria està reclamant a l’Estat que inclogui partides destinades als municipis en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La depuradora de Vila
L’informe també ha detectat incompliments de la normativa en matèria de depuració d’aigües residuals a 4 de les 79 depuradores que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua: Llubí i Vilafranca, a Mallorca, i Vila i Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa. «En comparació amb l’informe presentat l’any passat, quan n’eren vuit, són la meitat, per tant, estam revertint la situació amb les inversions necessàries», ha assenyalat el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua, Guillem Rosselló, qui ha destacat que ja s’estan executant les actuacions que pal·liaran aquestes mancances.

Actuacions
A Eivissa, està en execució un projecte de millora de la depuradora de Sant Josep per un import de 113.416 euros. Pel que fa a la depuradora de Vila, que genera per si mateixa més del 98% del volum d’aigua residual mal depurada de l’arxipèlag, el titular de Medi Ambient s’ha mostrat confiat que l’Estat compleixi amb les darreres previsions d’execució de la nova depuradora, pressupostada en 51 milions d’euros, i que fou declarada d’interès general l’any 2009.
Mir també ha destacat la quantitat d’actuacions en marxa per a garantir el correcte funcionament de les depuradores i que formen part d’un paquet de 5,7 milions d’euros.
L’informe també ha revelat que la manca d’activitat turística provocada per la pandèmia ha reduït en un 16,8% el volum d’aigua depurada a l’arxipèlag durant el 2020. Per illes, la reducció ha estat la següent: Mallorca (-18,32%), Menorca (-34,21%), Eivissa (-24,46%) i Formentera (-12,91%).

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES