TOP
Votació durant la sessió plenària d’aquest matí. Foto: CIF

Formentera reclama més control de la processionària i la millora de Correus

El Consell ha celebrat avui la sessió ordinària del ple de novembre, sessió on s’han aprovat dues propostes presentades per l’equip de govern que reclamen que es desenvolupi per part del Govern un nou pla de tractament de la processionària del pi, i una altra perquè es garanteixi la prestació del servei postal de Correus a l’Illa. A més, el Ple ha guardat un minut de silenci per les víctimes mortals assassinades enguany amb motiu de la commemoració avui del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Processionària del pi
Per unanimitat, el Ple ha aprovat una proposta presentada pel conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, que sol·licita a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern balear que realitzi els tràmits adients per a la redacció del Pla de control biològic de la processionària del pi a Formentera per al període 2022-2025, i que destini una partida pressupostària per a aquesta finalitat. El conseller ha assenyalat que “la solució tècnica més efectiva és el tractament aeri amb helicòpter a totes les masses boscoses que estiguin afectades per la processionària, incloent-hi les zones més properes al litoral i a les zones humides”.

Defensa de Correus
A la sessió s’ha donat suport per part de tots els grups a la proposta d’acord en defensa del servei públic de Correus a Formentera. El conseller de Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha explicat que a causa de la retallada que s’ha fet a Formentera en els darrers anys en aquest servei públic, actualment ja sols queda l’oficina de Sant Francesc i sense atenció a la tarda. Per això hem fet aquesta proposta per demanar als òrgans i administracions competents que es torni a donar un servei públic de qualitat a la nostra illa”.

A la proposta s’insta la SAE (Societat Correus i Telègrafs), la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), al Ministeri d’Hisenda, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i al Govern estatal que s’adoptin les següents mesures necessàries per garantir la prestació dels serveis postals i la seva permanència a Formentera: per una banda, amb cobertura dels llocs estructurals suprimits, també el manteniment de la qualitat de les condicions laborals que garanteixi una plantilla suficient que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances. En darrer lloc, es demana que es garanteixin els compromisos de finançament que permetin la correcta prestació dels serveis postals i assegurar que es rebi el repartiment de correspondència cinc dies a la setmana com disposa la directiva postal europea.

Arxiu històric 
D’altra banda, s’ha aprovat una proposta presentada per Sa Unió i pactada amb l’equip de govern relativa a l’arxiu del Consell. La proposta insta a considerar una nova ubicació de les dependències de l’Arxiu històric de l’illa dins la redacció del pla de reorganització d’espais i usos dels edificis on el Consell presta serveis públics. A més, s’insta la institució a digitalitzar la documentació existent i demanar tots els arxius de Formentera que ara són als arxius d’Eivissa. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “precisament aquesta legislatura s’està adequant l’Arxiu i ordenant la documentació per oferir el millor servei a la ciutadania”; així mateix, Guasch ha recordat que el procés de digitalització de l’Arxiu d’Imatge i So “ja està en marxa i enguany, per exemple, s’han digitalitzat més de 1.600 documents”.

Gas butà i propà
El Ple ha donat també suport unànime a una proposta de Sa Unió per reiterar de nou a la companyia subministradora del gas butà i propà a restablir el correcte funcionament de servei de repartiment d’aquest recurs de necessitat bàsica i reforçar els mitjans tècnics i humans per garantir el correcte subministrament a domicili de tots els usuaris de l’illa. D’altra banda, s’insta el Govern balear a obrir un expedient informatiu sobre aquesta situació.

Altres propostes de Sa Unió
D’altra banda, Sa Unió ha lamentat el rebuig del ple del Consell a la seva proposta en matèria de parets de pedra seca. El conseller Javi Serra demanava que es tingui en compte la problemàtica en la seva rehabilitació i construcció i, per tant, l’adaptació de les bases de les subvencions a la realitat actual dels materials disponibles i professionals existents a Formentera. Així, ha proposat l’ús de materials que ja s’han fet servir en altres elements patrimonials com els aljubs, les capelles de cisternes o les torres de defensa.

A més, des de la coalició PP-Compromís, s’ha qüestionat l’oposició de l’equip de govern a implementar mesures per aturar el descens de la ramaderia a l’illa així com a la posada en marxa d’un pla de recuperació i potenciació del sector.

Així mateix, des de Sa Unió s’ha demanat també per la concessió de la cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc, de la que no hi ha encara bases per iniciar un nou procés de licitació.
Pel que fa a les carreteres, des del grup opositor s’ha recordat que el Consell en té la competència directa, i que no s’estan duent a terme millores a la xarxa perquè no es vol invertir de les arques pròpies fins a signar un nou conveni amb el ministeri quan, recalcaven, l’anterior conveni va finalitzar el 2015.

Declaracions institucionals
Finalment, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de tota la cambra una proposta institucional, amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància. En la declaració s’ha recordat els reptes que encara té pendents el Consell de Formentera perquè els drets de la infància siguin una realitat i s’han compromès a seguir duent endavant mesures encaminades a seguir posant en el centre de l’activitat política els drets dels infants.
A la segona, presentada de manera conjunta per tots els grups, la presidenta del Consell i consellera d’Igualtat, Ana Juan, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència contra la Dona en la qual ha reiterat el compromís del Consell amb la lluita contra la violència que s’exerceix contra la dona, pel simple fet de ser-ho, i contra les seves filles i fills.

Compartir

PROGRAMES