Formentera redueix un 5% la generació de residus i en recicla el 32%

El Consell de Formentera informa que la nostra illa va generar l’any passat un 5% menys de residus en comparació amb 2018. Si sumam totes les fraccions (menys l’orgànica), el 2019 a l’illa es varen recollir 9.519,34 tones davant de les 10.032,18 tones que es varen generar l’any anterior.
Aquestes xifres han disminuït principalment per mor de dos factors, segons explica el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz: «En primer lloc, cada vegada hi ha més conscienciació a Formentera i es fa una millor separació del vidre, paper i cartó; i per altra banda, és gràcies a l’augment de recollida de l’orgànica que s’ha incrementat un 29,98% en un any».
La recollida de l’anomenada ‘cinquena fracció’ ha passat en un any de les 541,77 tones recollides el 2018 a les 704,11 de l’any 2019. «Aquestes dades són gràcies a la feina que s’està fent en la campanya de recollida porta a porta que es fa principalment en el nucli urbà des Pujols entre els comerços que estan adherits i entre els grans generadors de residus de l’illa», ha subratllat el conseller. Aquest servei, segons ha destacat el conseller, ha disposat de l’assessorament d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea de Medi Ambient, que han fet el seguiment de la campanya.

Resta de residus
Respecte a la resta de dades, l’any passat es varen recollir 6.902,98 tones de residus sòlids urbans (RSU) enfront de les 7.509,84 tones de 2018 (un 8,08% menys); de paper i cartó es varen recollir 958,58 tones enfront de les 955,35 tones de 2018 (un 0,34% més); d’envasos es varen recollir 680,42 tones enfront de les 569,79 tones de 2018 (un 19,42% més); i de vidre, 977,36 tones enfront de les 997,20 tones de 2018 (un 1,99% menys).
Amb les xifres de recollida orgànica selectiva, sumades a les de recollida de residus reciclats (vidre, envasos, paper i cartó) d’aquest any, el Consell de Formentera s’apropa més a l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total. Ara mateix, el percentatge és del 32,48%, quatre punts més que al mateix mes que l’any passat.

Els mesos amb més i menys residus: l’agost i el desembre
L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits, amb 1.637 tones, seguit de juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb menys residus recollits és desembre, amb 356, 71 tones i després gener, amb 363,82.
Referent al servei, el conseller Sanz ha destacat que «s’ha realitzat un control de l’increment dels serveis de recollida, i s’han reforçat els serveis per evitar problemes de saturació de contenidors i residus sense recollir. També s’han augmentat i redistribuït les freqüències d’aigualleixos i recollida manual en nuclis urbans com la Mola o es Pujols per donar servei a la demanda real».

271 palets reciclats en quatre mesos
La conselleria de Medi Ambient va posar en marxa l’any passat un servei de reutilització de palets a la Deixalleria. Des del passat 18 de setembre, quan va començar el servei, s’han retirat un total de 271 palets, fet que ha suposat a més un estalvi de 1.151,75 euros, ja que en l’actualitat, aquests palets s’enviaven a la planta de transferència per ser triturats i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposava un sobrecost econòmic per al Consell de Formentera.
Tots aquells que estiguin interessats a recollir palets poden acudir a la Deixalleria on s’ha habilitat un punt de lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb una sèrie de requisits, com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon ús d’ells i respectar tot el que afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix específicament la crema dels palets tractats amb pintures o vernissos.

About Author

background