TOP
Instantània del ple. Foto: CIF

Formentera s’adhereix al Pacte pel Clima i l’Energia

El Ple del Consell ha aprovat amb el suport de tots els partits la proposta de suspensió de l’exigència de pagament de la taxa d’ocupació de via pública, tant per als comerciants, com restauradors, mercats artesanals i mercat pagès. Aquestes mesures han set prorrogades, ja que es va suspendre el cobrament d’aquesta recaptació amb l’inici de la crisi sanitària i cada sis mesos es tornen a prorrogar si la situació així ho requereix.

Modificació Pressupostària
A la sessió també s’ha donat el vistiplau, amb el suport de l’equip de Govern GxF-PSOE i l’abstenció de Sa Unió, a la proposta d’aprovació inicial de l’Expedient de Modificació Pressupostària. S’ha fet una modificació pressupostària de 3.344.629 € per poder adaptar-se a la situació actual. Aquesta modificació es finança amb les reserves del Consell i persegueix dinamitzar l’economia, fer inversions i donar ajudes tant a les famílies més necessitades com a les empreses de l’illa.
Entre les despeses afegides al pressupost d’aquest 2021, hi destaquen partides destinades a ajudes a autònoms i empresaris, ajudes a famílies, i diverses partides per dur endavant o finalitzar projectes d’obres.

50 aniversari de la SD Formentera
D’altra banda, el Ple també ha donat el vistiplau, amb els vots de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició, a la proposta de Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular per incloure una despesa de 18.000 € destinats a col·laborar amb la SD Formentera pel seu 50 aniversari. Aquesta subvenció ajudarà a poder organitzar actes i fer feines per recordar la història i la memòria del club i de part de l’illa.

Adhesió al Pacte pel Clima i l’Energia
A la sessió s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de Formentera al Pacte de batlesses i batles per al Clima i l’Energia.
Amb l’adhesió a aquest pacte, el Consell es compromet a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 40% l’any 2030, a més d’aconseguir un estalvi d’energia del 27% i fomentar l’ús d’energies renovables perquè suposin un 27% del consum total.

Festius del 2022
A la sessió s’ha aprovat designar com a dies festius locals a l’illa de Formentera per a l’any 2022 el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 30 de maig, Sant Ferran. També s’ha donat el vistiplau a la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de 2021, que ascendeix a un total de 13.465 persones. Aquesta dada es remet a l’Institut Nacional d’Estadística.

Instal·lacions esportives
El Ple ha aprovat una proposta presentada per Sa Unió i transaccionada per l’equip de govern relativa a continuar treballant en la millora de les instal·lacions esportives de l’illa i a fer una valoració de les necessitats actuals i futures amb la participació d’esportistes, associacions, clubs i federacions esportives, i dels grups polítics.

Parc de la Mola
S’ha donat també suport unànime a una proposició per instar al Consell a, juntament amb el centre educatiu CEIP El Pilar, l’APIMA de La Mola, l’Associació de Veïns de la Mola, l’Associació de Majors i el veïnat del poble, buscar la solució més adient per satisfer les necessitats que no es trobin cobertes ara mateix pel parc infantil i de psicomotricitat que hi ha en aquest nucli. Aquesta proposició ha estat presentada per Sa Unió i transaccionada per l’equip de Govern de GxF i PSOE.

Proposicions no aprovades
Finalment, no han prosperat les proposicions de Sa Unió relatives a ajuts directes als agricultors de l’illa, a ajudes econòmiques per alumnes que adquireixen llibres de text fora del programa de reutilització i una tercera que demanava la prolongació dels ajuts per fer front a la crisi sanitària derivada de la covid.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES