TOP
La Proposició de Llei de Successió Paccionada o Contractual es va registrar el passat dilluns. PSIB

Formentera valora positivament la Proposició de llei de pactes successoris en vida

El Consell de Formentera ha mostrat la seva satisfacció perquè els grups polítics amb representació parlamentària han registrat a la cambra autonòmica una Proposició de llei de successió paccionada o contractual de les Illes Balears, elaborada pel Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears.

Adaptar a la realitat actual els pactes successoris en vida
El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha agraït la feina feta pels representants de Formentera en aquest Consell que ha permès “adaptar a la realitat actual els pactes successoris en vida, que des de Formentera sempre hem defensat, i que és una figura molt utilitzada a la nostra illa”, ha explicat Escandell. “Amb aquesta modificació dotam de més seguretat jurídica l’ús d’aquest tipus de transmissions”, ha afegit el conseller, que espera que l’aprovació final es faci de manera ràpida.

A la llei, la regulació dels pactes ha quedat diferenciada en dos títols: un per a Formentera i Eivissa, i un altre per a Menorca i Mallorca. Així, es respon a la idiosincràsia de cada una d’aquestes illes respecte del Dret Civil propi. Des del Consell també es demana que la llei s’inclogui en el Llibre III sobre disposicions aplicables a les Illes d’Eivissa i Formentera, de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i que aquest continuï sent autònom.

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és un òrgan de consulta i assessorament del Parlament i del Govern de les Illes Balears en matèria de dret civil a les illes. Aquesta proposta compta també amb l’informe favorable del Consell Assessor del Dret Civil propi de Formentera i Eivissa.

Satisfacció des del PSOE
La vicesecretària general del PSOE Formentera, Ana Juan, ha mostrat també la seva satisfacció per aquest registre legislatiu. “Hem vist com, de manera unànime, tots els grups polítics amb representació parlamentària donen suport a aquesta proposició de llei, que estableix i aclareix conceptes jurídics que ja són d’ús a la nostra illa i que respon a la necessitat de fer la successió en favor dels fills o d’altres familiars pròxims sense haver d’esperar al moment de la seva mort, donant també resposta a una altra qüestió: la transmissió d’habitatge”.

Establir criteris clars
Una de les principals qüestions a les quals dona solució aquesta llei, és establir uns criteris clars a l’hora de regular aquesta figura jurídica i evitar confusions quan es duu a la pràctica, en especial enfront de la diversitat legislativa existent a tot l’Estat i, també, per l’increment de les relacions internacionals amb implicacions en el tema hereditari. Tot i que la normativa no entra en la matèria fiscal, sí que aclareix conceptes per a la posterior tributació dels actes.

Cal destacar que els pactes successoris no estan reconeguts a totes les legislacions civils de l’Estat, sols a les de Balears, Catalunya, Euskadi, Navarra i l’Aragó.

Compartir

PROGRAMES