Francina Armengol presentarà a Formentera la proposta per regular l’entrada de vehicles a l’illa

El dimecres vinent, 7 de febrer, se celebrarà una sessió extraordinària del Consell d’Entitats amb un únic punt de l’ordre del dia: la presentació de la «Proposta de Llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a l’Illa de Formentera».
En l’acte hi intervindran la presidenta del Govern, Francina Armengol, el president del Consell, Jaume Ferrer, el conseller balear de Territori, Marc Pons, i el conseller insular de Mobilitat, Rafael González.
El Consell ha recordat que arran de les sessions del Consell d’Entitats dels anys 2014 i 2015 on es va debatre la pressió que genera l’elevat nombre de vehicles que circulen per les carreteres de Formentera en temporada estival, sortí l’encàrrec de regular l’entrada de vehicles a l’illa.
D’aquesta manera el dimecres vinent es presentarà al Consell d’Entitats la proposta treballada conjuntament pel Consell Insular i el Govern balear amb l’objectiu d’obtenir una valoració del teixit associatiu de Formentera.
Recordam que la regulació de l’entrada de vehicles és un dels 14 projectes que necessiten la implicació del Govern i que compten amb el suport unànime de tots els grups polítics de Formentera.
I sobre el projecte que es presentarà el dimecres vinent a Formentera.

Encara es desconeixen els detalls
El que sí que es pot consultar al web del Govern és que l’avantprojecte de Llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a Formentera vol declarar l’illa com a zona de sostenibilitat mediambiental i turística en risc. D’aquesta manera s’habilitaria a les administracions per adoptar mesures per lluitar contra la contaminació i ordenar l’afluència turística, evitant la saturació del parc de vehicles de motor.
Les línies mestres de la proposta del Govern balear impliquen limitar temporalment l’entrada de vehicles a l’illa, així com la circulació de vehicles contaminants, i fixar un nombre màxim de vehicles de lloguer.
Així mateix, s’haurien de complementar aquestes mesures amb la millora del transport públic amb el foment dels desplaçaments en bicicleta, de les rutes verdes i dels vehicles elèctrics o no contaminants.
A més, la llei establiria que s’han d’aprovar programes de subvencions per empreses i particulars per impulsar mesures en matèria d’ordenació del territori, turisme i medi ambient que garanteixin la sostenibilitat turística i mediambiental de la nostra illa.

About Author

Comments are closed.

background