TOP
Roda de premsa amb els responsables de Pimef.

Gairebé un 60% de l’empresariat ha tingut problemes per contractar personal la passada temporada

Durant el mes d’octubre la Pimef ha realitzat enquestes telemàtiques a prop de 70 empreses de Formentera abastant els següents sectors: comerç; bars, restauració i oci nocturn, allotjament, construcció i indústria, transport, així com serveis nàutics. A més, s’han dut a terme reunions sectorials per a analitzar la temporada i les diferents problemàtiques sorgides a Formentera durant aquest any.

Així, per a un 39,66 % de l’empresariat la temporada 2023 ha estat “normal”, mentre que un altre 40% la considera bona o molt bona pel 20% que la puntua com a dolenta o molt dolenta. D’altra banda, al 54% de les empreses enquestades les vendes en comparació amb el 2022 han baixat, mentre que per a un 29% han pujat entre un 1% i un 25%.

Analitzant la temporada per mesos, els enquestats apunten que l’activitat ha estat bona, essent el mes de juny el millor valorat i l’agost el més fluix.

Quant a la pregunta sobre la relació entre la qualitat del servei i els preus, un 56% dels enquestats opina que no hi ha una bona relació entre qualitat preu i que aquests són cars en general, mentre que un 37% manifesta que depèn de diversos factors. Cal destacar que els resultats de les enquestes de l’any 2022 el percentatge de resposta “No” a aquesta pregunta en els diferents sectors rondava el 80%-90%.

Com a novetat en l’enquesta d’enguany, s’ha demanat sobre els arrendaments dels establiments comercials i els preus que paguen les empreses per aquests. En aquest apartat, un 41,67% dels empresaris paguen entre 4000 i 8.000 euros mensuals pel lloguer, mentre que un 12,5% dels enquestats paga més de 8.000 euros mensuals.

D’altra banda, demanats per si han tingut dificultats per a contractar personal adequat, un 57,41% dels enquestats han respost que sí posant com a principals motius la manca d’habitatge i la baixa qualificació.

Així mateix, un 55% dels empresaris afirmen que proporcionen habitatge als seus treballadors, la meitat d’ells un habitatge propi i l’altra meitat llogant. Dels que l’arrenden, un 68,75% paga entre 2.000 i 4.000 euros mensuals per aquest habitatge.

Pel que fa a l’increment dels costos, un 79% dels enquestats manifesten haver tingut un augment entre un 1% i un 30% en els costos de matèries primeres, i un 70% manifesta un augment entre els mateixos percentatges en subministraments.

Les valoracions dels empresaris han deixat les puntuacions més baixes a l’aparcament en la Savina, a la zona blava en general i els tràmits amb l’administració, mentre que les connexions marítimes en temporada alta, l’estat de les platges i les connexions telefòniques i de dades són els punts més ben valorats.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES