TOP

Gener i febrer, mesos de poda de palmeres

L’àrea d’Agricultura recorda que la poda d’espècies sensibles al becut vermell, és a dir palmeres, queda restringida als mesos de gener i febrer, donat que els darrers anys la temperatura mitjana més baixa es dóna en aquests mesos.
El becut vermell, Rhynchophorus ferrugineus, l’escarabat plaga que ataca les palmeres, redueix i fins i tot atura la seva activitat biològica quan la temperatura és més baixa. El decret 4/2016 de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat pública la lluita contra el becut vermell a Balears, és el que restringeix la poda de palmeres sensibles als mesos de menor temperatura.

Autorització d’Agricultura
Les podes de palmera s’han d’efectuar sempre amb l’autorització prèvia de l’àrea d’Agricultura del Consell. Les persones interessades poden aprofitar per demanar ja les autoritzacions, però està prohibit efectuar les podes fora dels mesos indicats. L’objectiu d’aquesta mesura és la protecció dels exemplars de palmera podats i la gestió correcta dels residus generats a la planta de transferència de l’illa. L’autorització permet pujar els residus a la planta de transferència, de franc i, en el cas que durant les tasques de poda es detecti la presència de becut vermell cal informar a l’àrea d’Agricultura per tal de continuar amb el protocol oficial d’actuació.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES