Gener i febrer són els mesos de poda de les palmeres

El Consell de Formentera recorda a la ciutadania que gener i febrer són els mesos de poda de palmeres. Una restricció que busca evitar la propagació de la plaga del becut vermell restringint la poda als mesos més freds de l’any, quan aquest coleòpter registra una activitat més baixa.

Cal una autorització del Consell
Les podes de les palmeres s’han d’efectuar sempre amb l’autorització prèvia del departament d’Agricultura del Consell. L’objectiu d’aquesta mesura és la protecció dels exemplars de palmera podats i la gestió correcta dels residus generats a la planta de transferència de l’illa.

Indicacions importants per a la poda
Per a les podes de plantes sensibles s’han de seguir les indicacions següents: podar preferentment només les fulles seques. En el cas que sigui necessari tallar les fulles verdes, s’han de minimitzar les ferides i aplicar a la cicatriu màstic de poda o un tractament fitosanitari. Els talls han de ser nets, que no provoquin estrips. Els troncs de les plantes sensibles no s’han de raspallar. No s’ha d’utilitzar l’afaitada o el perfilat com a tècnica de poda amb motius ornamentals, sinó únicament en els casos que estigui justificat i sempre seguit immediatament d’un tractament fitosanitari.

Informar al Consell si es troben becuts vermells
En el cas que durant les tasques de poda es detecti la presència del becut vermell s’ha d’informar al Consell per tal de continuar amb el protocol oficial d’actuació.

About Author

Comments are closed.

background