El Govern inclou l’ampliació de l’Institut i la depuració terciària en el pressupost 2018

Ahir s’aprovà el pressupost de la comunitat autònoma per l’any 2018 amb una xifra històrica que ascendeix a 5.000 milions d’euros. Aquest pressupost suposarà un increment d’inversió del 15% respecte d’enguany amb gairebé 550 milions addicionals per diferents actuacions al conjunt de les illes.
En el cas de Formentera la diputada insular Sílvia Tur s’ha mostrat molt satisfeta pel fet que les esmenes presentades al pressupost en nom de la coalició GxF-PSOE han estat aprovades en el transcurs del debat parlamentari.

Ampliació del Marc Ferrer
En matèria d’Educació ha destacat el fet que la redacció del projecte d’ampliació de l’IES Marc Ferrer serà una realitat al llarg de l’any 2018, i que compta amb el compromís del Govern perquè les quatre aules que s’han de construir amb un pressupost d’1,5 milions d’euros siguin una realitat per 2019.
Per altra banda, les famílies de Formentera amb descendents que es trobin cursant estudis d’educació superior fora de l’illa podran accedir a bonificacions de l’IRPF de fins a 1.500 euros per cada descendent, amb una base imposable total inferior a 18.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en tributació conjunta amb el límit del 50% de la quota íntegra autonòmica. Per accedir a aquests ajuts la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques prèviament haurà de publicar les bases i facilitar els mecanismes per accedir-hi.

Habitatge
En matèria d’Habitatge Tur ha explicat que s’han aprovat les esmenes destinades a millorar l’atenció presencial de l’oficina de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) a Sant Francesc, ja que únicament presta atenció directa al públic dos dies per setmana, fet que des de Formentera es considera clarament insuficient. A més, el Govern haurà de portar a terme l’estudi de les necessitats d’habitatge específiques a l’illa, acomplint a les demandes plantejades en aquest sentit per part del Consell Insular de Formentera des de l’inici de la legislatura. Per fer possible ambdues accions s’hi destinaran un total de 65.000 euros.

Tractament terciari a la depuradora
Altres actuacions que es portaran a terme per part del Govern després de l’aprovació de les esmenes son, la redacció del projecte de tractament terciari de l’estació depuradora d’aigües residuals de l’illa per 30.000 euros, i l’estudi sobre la viabilitat jurídica i l’impacte econòmic de l’aplicació de l’impost turístic al sector nàutic que es realitzarà amb els serveis tècnics i jurídics propis de la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.
A més, el Govern destinarà 400.000 euros a la creació de noves places d’agents de medi ambient, demanda que ha estat llargament reivindicat des de Formentera i que permetrà incrementar la plantilla amb presència a l’illa sobretot durant els mesos d’estiu.
Finalment, també s’ha aprovat una partida de 40.000 euros perquè la conselleria de Salut incrementi la quantitat de les dietes que perceben els malalts i els seus acompanyants quan es desplacen fora de l’illa per rebre atenció mèdica.

About Author

Comments are closed.

background