TOP
Dofí mular. Foto Tursiops

Identificats 78 dofins al litoral de Formentera i Eivissa gràcies als seus sons

Fins avui s’han identificat 78 dofins en el litoral pitiús per la seva xiulada característica gràcies al projecte Els nostres Dofins de Tursiops, un projecte que estudia la correlació de la presència de dofí mular i la seva mobilitat entre àrees RN2000 en relació amb el soroll antròpic.
Per a millorar, complementar i sobretot per a validar els resultats 2020 acústicament anòmals per pandèmia covid, s’ha plantejat Els nostres Dofins II, que s’executa aquest 2021 i 2022. Aquesta extensió del projecte explorarà, a més dels efectes de la disminució de trànsit marítim derivat de la pandèmia covid, una altra variable ecològica clau per a la distribució del dofí mular: la disponibilitat de preses per a la seva alimentació.

Hidròfons i vídeo
Igual que en la primera fase, es treballa amb una xarxa de 7 hidròfons amb els quals es determina el soroll i la presència de dofí mular. En les mateixes localitzacions, trimestralment es farà una estima de biomassa relativa mitjançant vídeos submarins. Aquests vídeos donaran una imatge d’estat de conservació d’aquestes 7 àrees estudiades, fent especial esforç en zones on el seu estudi mitjançant bussos és més complicada. L’objectiu del projecte és desenvolupar aquestes noves tècniques així com valorar amb major rigor els valors de soroll que condicionen la presència de dofí mular en la franja costanera de Pitiüses.

Seguiment de la dinàmica poblacional
A més, donat l’alt grau de recaptures d’aquests individus, és a dir, el mateix dofí ha estat identificat en múltiples ocasions, es valida aquest mètode com una eina especialment eficaç per al seguiment de la dinàmica poblacional, del moviment entre zones del dofí mular en la franja costanera i per al seguiment d’àrees marines protegides.
Aquest projecte contribueix a l’objectiu general del projecte INTEMARES d’aconseguir una xarxa gestionada de forma integrada i innovadora, millora el coneixement del descriptor 11 de sobre soroll en l’Estratègia Marina i valora efectes de la covid en la zona costanera.

Tursiops
Tursiops és una entitat modesta encara que de renom en el camp dels cetacis a Espanya. Fundada en 1999 i fortament dinamitzada donis de 2013, treballa amb rigor científic per a la conservació dels mamífers marins. Amb la plena convicció que el veritable òrgan que dóna vista no són els ulls sinó el coneixement, dia rere dia, posa tota la seva il·lusió, la seva experiència i saber fer per a avançar cap a una millora de l’estat de conservació de dofins i balenes entorn de Balears.

Compartir

PROGRAMES