TOP
La resolució autoritza la despesa de 3,1 milions d’euros a favor de 1.530 beneficiaris.

Inici del pagament de les ajudes al lloguer de 2021

La Conselleria balear d’Habitatge ha aprovat la primera concessió parcial de les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2021. Segons publica el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la resolució autoritza la despesa de 3.120.229,60 euros a favor de 1.530 beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer.

Aquests 3,1 milions d’euros en ajudes ja resoltes corresponen a 1.297 expedients, en els quals els sol·licitants han aportat tota la documentació i compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria d’ajudes per al lloguer de l’any passat.

A aquest primer pagament s’hi suma la resolució del darrer pagament de les ajudes de 2020, que es publicarà pròximament al BOIB. En aquest cas, la despesa autoritzada és de 127.139,21 euros a favor de 101 beneficiaris.

Percentatges de renda
Segons estableixen les bases de la convocatòria, la quantia de l’ajuda és del 40% de la renda màxima mensual, si aquesta és igual o inferior a 900 euros. En el cas dels joves de menys de 35 anys o de persones majors de 65 anys, la quantia de l’ajuda és del 50% en el tram comprès entre 1 i 600 euros mensuals de la renda màxima i, si escau, és del 30% en el tram comprès entre 601 i 900 euros mensuals d’aquesta renda. En tots els casos, l’ajuda no pot superar el límit màxim per habitatge de 3.000 euros anuals.

Més pressupost per a les ajudes al lloguer
Les ajudes al lloguer del 2020 comptaven inicialment amb un pressupost de 8.836.000 euros, que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge va incrementar un 10% amb fons propis per poder atendre l’elevat nombre de peticions. Així, finalment, la convocatòria del 2020 ha mobilitzat 9.777.535,43 milions d’euros en ajudes al lloguer a favor de 5.427 beneficiaris.

D’altra banda, la convocatòria d’ajudes del 2021 compta amb un pressupost inicial de 9.028.000 euros, la majoria dels quals (8,9 milions) provenen del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. En aquesta convocatòria s’han presentat 9.150 sol·licituds d’ajudes per al lloguer corresponents a 2021.

Per a la convocatòria de 2022 hi ha previst un pressupost d’11,4 milions d’euros: 6,6 milions provenen del Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge i 4,8 del Bo Lloguer Jove. Això suposa un 26% més de recursos respecte de l’any 2021.

Compartir

PROGRAMES