TOP
Fins al 31 d’octubre es pot sol·licitar el vot per correu.

Ja es pot demanar el vot per correu

El pròxim 26 de maig se celebren les eleccions al Consell de Formentera, al Parlament Balear i al Parlament Europeu i ja es pot demanar el vot per correu en qualsevol oficina de Correus fins al 16 de maig. La sol·licitud ha de ser realitzada personalment per cada elector, excepte en cas de malaltia o discapacitat, les persones interessades hauran d’acreditar la seva identitat presentant els originals del DNI, passaport, permís de conduir, targeta de residència o d’identitat d’estranger. Mitjançant aquest tràmit els ciutadans poden aconseguir el certificat de la seva inscripció en el cens electoral un “requisit imprescindible” per poder emetre el vot per correspondència. L’horari  de l’oficina de Correus del carrer Pla del Rei de Sant Francesc és de dilluns a divendres de 08.30 a 20:30 h i dissabtes de 09.30 a 13:00 h.

Compartir

PROGRAMES