Javier Tourón: «Una alta capacitat és un do, però aquest do s’ha de treballar»

Al De Far a Far parlam de les persones amb altes capacitats intel·lectuals, persones amb un potencial intel·lectual i capacitat per l’aprenentatge molt superior que en la seva infantesa i joventut necessiten una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament sigui satisfactori. Tractam d’aquest tema amb Javier Touron, fundador i director del centre per a l’atenció educativa d’alumnes d’alta capacitat CTY Espanya.

About Author

Comments are closed.

background