TOP
Obres as Pujols. Arxiu

L’1 de maig entra en vigor la prohibició d’executar obres que ocasionin molèsties

L’àrea de Territori informa que a partir d’aquest diumenge entra en vigor de l’ordenança de remors i vibracions que prohibeix la realització d’obres que puguin ocasionar molèsties als nuclis urbans o zones turístiques.

Reforç de les inspeccions
Entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, als nuclis urbans o zones turístiques sols es poden executar obres que no ocasionin molèsties com ara remors i vibracions que normalment són produïdes per excavacions i construccions de fonaments i estructures.
També resta prohibida l’ocupació de via pública amb bastides. Per assegurar el compliment de la normativa el Consell reforçarà les inspeccions a través de la Policia Local.

Excepcions
Sí que es podran fer obres menors o interiors que no ocasionin molèsties al veïnat i d’altres motivades per la reparació d’avaries en les conduccions existents que han de ser solucionades per motius de seguretat o salubritat. També obres urgents que no admetin dilació, amb sol·licitud prèvia que s’haurà d’analitzar i resoldre, cas per cas, per part del Consell.

Compartir

PROGRAMES