TOP
Aparcament de cotxes de lloguer. Arxiu

La Comissió Nacional de Mercats i la Competència conclou que el formentera.eco “perjudica” els interessos d’alguns Rent a Car

El Consell de Formentera tanca “injustificadament” el mercat de lloguer de cotxes per a nous operadors perquè a la regulació d’entrada de vehicles per a aquest 2024 només té en compte als Rent a Car que operaven el 2019. Aquesta és l’argumentació d’un informe de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) que respon a la reclamació d’un operador contra l’acord del Consell pel qual es va aprovar el sostre de vehicles i el període d’aplicació, entre l’1 de juny i el 30 de setembre d’enguany.

L’esmentat informe analitza si, d’acord amb la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat (LGUM), la proposta de regulació “és desproporcionada i suposa una limitació injustificada per als operadors no residenciats a Formentera”.

Recurs contenciós administratiu contra l’acord del Consell
La CNMC, que a més ha interposat recurs contenciós administratiu contra l’acord de la institució insular, conclou que l’acord, que exigeix a les empreses de lloguer reduir la seva flota en un 16% respecte a la que tenien en 2019, contravé l’article 5 de la LGUM en tancar de “manera injustificada” el mercat a aquells operadors que haguessin presentat la Declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) aquest 2024.

“Tancament del mercat per a nous operadors”
L’informe assenyala que s’incorre en “un clar perjudici” per a la competència efectiva als mercats perquè suposa “un tancament del mercat per a nous operadors”, ja que només es té en compte als operadors de 2019.

Segons la CNMC, l’article de la LGUM vulnerat preveu que les autoritats competents que estableixin límits a l’accés a una activitat econòmica o el seu exercici, o exigeixin requisits per al desenvolupament d’una activitat, “motivaran la seva necessitat en alguna raó imperiosa d’interès general”. A més, el requisit que s’imposi “haurà de ser proporcionat”. Per a la comissió, “en aquest cas, cap de tals exigències es compleix”.

“Perjudici per a la competència”
Així mateix, assenyala que l’acord incorre en una extralimitació respecte al que es preveu a l’article 6.1 de la mateixa Llei 7/2019, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera, pel fet que estableix un sostre de vehicles de lloguer que suposa un “perjudici per a la competència” efectiva al mercat i “perjudica certs operadors sense la deguda motivació”.

La CNMC considera també que la mesura comporta un repartiment de mercat entre les empreses existents el 2019 “segons la quota que tinguessin llavors” el que “redueix la intensitat competitiva” entre les empreses habilitades per a operar, “ja que es limita la possibilitat que, a través d’una millora de la seva relació qualitat-preu, puguin créixer al mercat”.

Finalment, la comissió rebutja altres arguments del demandant, pel fet que, al contrari del que denuncia l’operador, “no s’adverteix limitació a la llibertat d’establiment” en preveure excepcions per als vehicles de visitants que pernocten a l’illa i no per als vehicles de lloguer.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES