La conselleria de Participació Ciutadana no té previst convocar una sessió del Consell d’Entitats per debatre sobre el Camp de Tir

Així ho explicà el passat divendres a Ràdio Illa la consellera de l’àrea, Sònia Cardona: «En el marc de la presentació del Pla de Residus va quedar clar que s’havia compromès la totalitat del sòl [de l’antic abocador des Cap]per instal·lacions que tenen a veure amb residus, per això, fins que no tenguem on ubicar [el camp de tir]i un projecte, no caldrà fer una consulta ciutadana sobre aquest tema».
Recordam que el passat mes de març, quan es presentà l’esborrany del Pla Director de Residus Urbans no Perillosos en la secció de Medi Ambient, Economia-Comerç i organitzacions veïnals del Consell d’Entitats, l’equip de Govern admeté dificultats per instal·lar el camp de tir a l’antic abocador des Cap, tal com s’havia planificat inicialment.
Així, el Pla preveu la construcció d’una planta de compostatge i d’una altra de tractament de residus de construcció i demolició, dues instal·lacions que no deixarien espai per a l’equipament esportiu. Per aquest motiu, l’equip de Govern anuncià al març d’enguany que caldria abordar l’assumpte en una nova sessió del Consell d’Entitats, sense que aquesta s’hagi convocat encara.

Convocatòria del Consell d’Entitats
Recordam que no només l’equip de Govern pot convocar les sessions del Consell d’Entitats, ja que segons el reglament d’aquest organisme, les associacions que en formen part també tenen capacitat de fer-ho. Així, el Ple del Consell d’Entitats es pot convocar a iniciativa del 10% dels seus membres, mentre que les seccions sectorials, entre les quals hi ha de temàtiques com esports o Medi Ambient, es poden convocar a iniciativa d’una tercera part dels seus integrants.
D’altra banda, cal mencionar que en la votació dels pressupostos participatius d’enguany, una associació havia proposat el camp de tir, una proposta que quedà en penúltima posició entre les 31 del llistat de preferències del teixit associatiu de l’illa.

About Author

Comments are closed.

background